Zasedání ZM Cheb 20.6.2013

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Pavel Vanoušek - ČSSD
1. - Schválení programu
Helena Kobrová - KSČM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
T. Dobrovolný - ČSSD
2. - Volba ověřovatelů zápisu
T. Dobrovolný - ČSSD
3. - Volba členů návrhové komise
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
V. Hartmann - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Michal Pospíšil - ODS
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
G. Licková - Svobodní
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Michal Pospíšil - ODS
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
Pavel Vanoušek - ČSSD
5. - Žádosti o změnu Obecně závazné vyhlášky města Chebu číslo 3/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry a o změně Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 7/2011 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 8/2012
102/2013
Radomír Honců - KSČM
5. - Žádosti o změnu Obecně závazné vyhlášky města Chebu číslo 3/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry a o změně Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 7/2011 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 8/2012
102/2013
Miroslav Plevný - VPM
5. - Žádosti o změnu Obecně závazné vyhlášky města Chebu číslo 3/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry a o změně Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 7/2011 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 8/2012
102/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
5. - Žádosti o změnu Obecně závazné vyhlášky města Chebu číslo 3/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry a o změně Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 7/2011 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 8/2012
102/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
6. - Žádost o prominutí dluhu
103/2013
Miroslav Plevný - VPM
6. - Žádost o prominutí dluhu
103/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
6. - Žádost o prominutí dluhu
103/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
7. - Žádost TJ Lokomotiva Cheb, IČ 00479225; U stadionu 1, Cheb o částečnou úhradu daně z převodu nemovitostí, týkající se převodu nemovitého majetku TJ Lokomotiva Cheb do vlastnictví města Chebu
104/2013
Miroslav Plevný - VPM
7. - Žádost TJ Lokomotiva Cheb, IČ 00479225; U stadionu 1, Cheb o částečnou úhradu daně z převodu nemovitostí, týkající se převodu nemovitého majetku TJ Lokomotiva Cheb do vlastnictví města Chebu
104/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
7. - Žádost TJ Lokomotiva Cheb, IČ 00479225; U stadionu 1, Cheb o částečnou úhradu daně z převodu nemovitostí, týkající se převodu nemovitého majetku TJ Lokomotiva Cheb do vlastnictví města Chebu
104/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
8. - Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2013
105/2013
Radomír Honců - KSČM
8. - Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2013
105/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
8. - Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2013
105/2013
Petr Navrátil - ČSSD
8. - Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2013
105/2013
Eva Horná - ČSSD
8. - Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2013
105/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
8. - Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2013
105/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
9. - Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu
106/2013
Eva Horná - ČSSD
9. - Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu
106/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
9. - Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu
106/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.03.2013
107/2013
Eva Horná - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.03.2013
107/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.03.2013
107/2013
Jiří Strádal - ODS
11. - Rozpočtové opatření na rok 2013 číslo 6 a 7
108/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2013 číslo 6 a 7
108/2013
Václav Jakl - Svobodní
12. - Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na výchovně-rekreační tábor pro děti o.s. ROKRŠTI se sídlem Goethova 26, Cheb
89/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
12. - Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na výchovně-rekreační tábor pro děti o.s. ROKRŠTI se sídlem Goethova 26, Cheb
89/2013
Jiří Strádal - ODS
12. - Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na výchovně-rekreační tábor pro děti o.s. ROKRŠTI se sídlem Goethova 26, Cheb
89/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
12. - Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na výchovně-rekreační tábor pro děti o.s. ROKRŠTI se sídlem Goethova 26, Cheb
89/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
13. - Příspěvek z rozpočtu města Chebu – Západočeské divadlo v Chebu – Krajinná výstava Příroda a historie Cheb 2013
109/2013
Jiří Strádal - ODS
13. - Příspěvek z rozpočtu města Chebu – Západočeské divadlo v Chebu – Krajinná výstava Příroda a historie Cheb 2013
109/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
13. - Příspěvek z rozpočtu města Chebu – Západočeské divadlo v Chebu – Krajinná výstava Příroda a historie Cheb 2013
109/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
14. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
86/2013
G. Licková - Svobodní
14. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
86/2013
Vedoucí odboru -
14. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
86/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
14. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
86/2013
Miroslav Plevný - VPM
14. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
86/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
14. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
86/2013
Miroslav Plevný - VPM
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
G. Licková - Svobodní
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Vedoucí odboru -
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
G. Licková - Svobodní
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Miroslav Plevný - VPM
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
15. - Uzavření Dodatku č. 3 k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I.,CZ.1.09/1.2.00/16.00292“, Dodatku č. 2 k projektu „Turistické využití levého břehu Ohře, CZ.1.09/4.1.00/36.00806“, Dodatku č. 1 k projektu „Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 a Dodatku č. 1 k projektu „Audiovizuální průvodce, CZ.1.09/4.3.00/18.000347“
87/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
16. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu „Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu, CZ.1.09/1.2.00/16.00293“ a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I., CZ.1.09/1.2.00/16.00292“
88/2013
Miroslav Plevný - VPM
16. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu „Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu, CZ.1.09/1.2.00/16.00293“ a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I., CZ.1.09/1.2.00/16.00292“
88/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
16. - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu „Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu, CZ.1.09/1.2.00/16.00293“ a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu „Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu – I., CZ.1.09/1.2.00/16.00292“
88/2013
G. Licková - Svobodní
17. - Návrh odpovědi na petice 3/2013 a 4/2013 – připomínky k revitalizaci Spáleniště
110/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
17. - Návrh odpovědi na petice 3/2013 a 4/2013 – připomínky k revitalizaci Spáleniště
110/2013
Robert Plachý - ODS
17. - Návrh odpovědi na petice 3/2013 a 4/2013 – připomínky k revitalizaci Spáleniště
110/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
17. - Návrh odpovědi na petice 3/2013 a 4/2013 – připomínky k revitalizaci Spáleniště
110/2013
Eva Horná - ČSSD
17. - Návrh odpovědi na petice 3/2013 a 4/2013 – připomínky k revitalizaci Spáleniště
110/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
17. - Návrh odpovědi na petice 3/2013 a 4/2013 – připomínky k revitalizaci Spáleniště
110/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Václav Jakl - Svobodní
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
G. Licková - Svobodní
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
G. Licková - Svobodní
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Jan Votruba - KSČM
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Miroslav Plevný - VPM
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Jan Votruba - KSČM
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Eva Horná - ČSSD
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
18. - Informace o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Interaktivní encyklopedie města Chebu“ a financování projektu z prostředků města ve 100% výši
116/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
19. - Přihlášky do výběrového řízení Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k pořádání Konference 2014 a Národní zahájení dnů Evropského dědictví 2014
119/2013
Eva Horná - ČSSD
19. - Přihlášky do výběrového řízení Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k pořádání Konference 2014 a Národní zahájení dnů Evropského dědictví 2014
119/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
19. - Přihlášky do výběrového řízení Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k pořádání Konference 2014 a Národní zahájení dnů Evropského dědictví 2014
119/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
20. - Další právní úkony a záležitosti – Schválení splátkových kalendářů, prominutí poplatků z prodlení
90/2013
Jiří Strádal - ODS
20. - Další právní úkony a záležitosti – Schválení splátkových kalendářů, prominutí poplatků z prodlení
90/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
20. - Další právní úkony a záležitosti – Schválení splátkových kalendářů, prominutí poplatků z prodlení
90/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
21. - Zrušení účetních předpisů nevymahatelných pohledávek
114/2013
Jiří Strádal - ODS
21. - Zrušení účetních předpisů nevymahatelných pohledávek
114/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
21. - Zrušení účetních předpisů nevymahatelných pohledávek
114/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Václav Jakl - Svobodní
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Vedoucí odboru -
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Jan Votruba - KSČM
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Jiří Strádal - ODS
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Eva Horná - ČSSD
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
22. - Schválení příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2013 a následující roky společnosti CHETES s.r.o. na provoz "Sportovně rekreačního areálu" a "Lanového centra"
115/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
23. - Úplatné nabytí nemovitého majetku – garáže v ulici Koželužská
85/2013
Miroslav Plevný - VPM
23. - Úplatné nabytí nemovitého majetku – garáže v ulici Koželužská
85/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
23. - Úplatné nabytí nemovitého majetku – garáže v ulici Koželužská
85/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
24. - Další právní úkony a záležitosti – informace o průběhu veřejné elektronické aukce
91/2013
Václav Jakl - Svobodní
24. - Další právní úkony a záležitosti – informace o průběhu veřejné elektronické aukce
91/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
24. - Další právní úkony a záležitosti – informace o průběhu veřejné elektronické aukce
91/2013
G. Licková - Svobodní
24. - Další právní úkony a záležitosti – informace o průběhu veřejné elektronické aukce
91/2013
Miroslav Plevný - VPM
24. - Další právní úkony a záležitosti – informace o průběhu veřejné elektronické aukce
91/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
24. - Další právní úkony a záležitosti – informace o průběhu veřejné elektronické aukce
91/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
25. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků - formou veřejné elektronické aukce
92/2013
Miroslav Plevný - VPM
25. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků - formou veřejné elektronické aukce
92/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
25. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků - formou veřejné elektronické aukce
92/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
26. - Prodej nemovitého majetku – pozemky
93/2013
Eva Horná - ČSSD
26. - Prodej nemovitého majetku – pozemky
93/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
26. - Prodej nemovitého majetku – pozemky
93/2013
Eva Horná - ČSSD
27. - Žádost o souhlas s prodejem části pozemku v Průmyslovém parku
94/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
27. - Žádost o souhlas s prodejem části pozemku v Průmyslovém parku
94/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Občan(ka) města -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Pavel Vanoušek - ČSSD
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Občan(ka) města -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Občan(ka) města -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Občan(ka) města -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Občan(ka) města -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Občan(ka) města -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Pavel Vanoušek - ČSSD
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Vedoucí odboru -
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Pavel Vanoušek - ČSSD
40. - Dotazy a připomínky občanů.
Pavel Vanoušek - ČSSD
28. - Další právní úkony a záležitosti – snížení minimální nabídkové ceny zasíťovaných pozemkových parcel
95/2013
Eva Horná - ČSSD
28. - Další právní úkony a záležitosti – snížení minimální nabídkové ceny zasíťovaných pozemkových parcel
95/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
28. - Další právní úkony a záležitosti – snížení minimální nabídkové ceny zasíťovaných pozemkových parcel
95/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Radomír Honců - KSČM
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
G. Licková - Svobodní
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
G. Licková - Svobodní
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Vedoucí odboru -
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Miroslav Plevný - VPM
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Jan Votruba - KSČM
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Václav Jakl - Svobodní
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Petr Navrátil - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Václav Jakl - Svobodní
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Jiří Strádal - ODS
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Jiří Strádal - ODS
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
29. - Jiné majetkoprávní úkony – dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni
118/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
G. Licková - Svobodní
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Václav Jakl - Svobodní
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Vedoucí odboru -
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
G. Licková - Svobodní
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Vedoucí odboru -
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Miroslav Plevný - VPM
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Jiří Strádal - ODS
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
30. - Prodej nemovitého majetku města – pozemků v Průmyslovém parku Cheb
97/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
31. - Jiné majetkoprávní úkony – schválení demolice staveb v majetku města Cheb
98/2013
G. Licková - Svobodní
31. - Jiné majetkoprávní úkony – schválení demolice staveb v majetku města Cheb
98/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
31. - Jiné majetkoprávní úkony – schválení demolice staveb v majetku města Cheb
98/2013
Jiří Strádal - ODS
31. - Jiné majetkoprávní úkony – schválení demolice staveb v majetku města Cheb
98/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
31. - Jiné majetkoprávní úkony – schválení demolice staveb v majetku města Cheb
98/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
V. Hartmann - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
G. Licková - Svobodní
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Radomír Honců - KSČM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Občan(ka) města -
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Vedoucí odboru -
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Občan(ka) města -
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Občan(ka) města -
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Občan(ka) města -
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Jan Votruba - KSČM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Jan Svoboda - ODS
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Radomír Honců - KSČM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Václav Navrátil - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
G. Licková - Svobodní
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Václav Jakl - Svobodní
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Občan(ka) města -
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Miroslav Plevný - VPM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Jan Votruba - KSČM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
T. Dobrovolný - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Miroslav Plevný - VPM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Jiří Strádal - ODS
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Miroslav Plevný - VPM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Václav Jakl - Svobodní
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Miroslav Plevný - VPM
32. - Prodej nemovitého majetku města - pozemků
99/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
G. Licková - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Ilja Horník - VPM
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Vedoucí odboru -
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
G. Licková - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
G. Licková - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
G. Licková - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Miroslav Plevný - VPM
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
G. Licková - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Václav Jakl - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Miroslav Plevný - VPM
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
G. Licková - Svobodní
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Miroslav Plevný - VPM
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Miroslav Plevný - VPM
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
33. - Další právní úkony a záležitosti – záměr na směnu nemovitého majetku
100/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
G. Licková - Svobodní
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Petr Navrátil - ČSSD
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Vedoucí odboru -
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Miroslav Plevný - VPM
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – n��kup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
34. - Další právní úkony a záležitosti: Nákup elektrické energie pro město Cheb, jeho organizace a obchodní společnost v letech 2014 – 2015 – nákup na komoditní burze a „Centrální dodávka silové energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl“
101/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
35. - Další právní úkony a záležitosti – zařazení bytového domu do prodeje z majetku města Cheb
111/2013
Eva Horná - ČSSD
35. - Další právní úkony a záležitosti – zařazení bytového domu do prodeje z majetku města Cheb
111/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
35. - Další právní úkony a záležitosti – zařazení bytového domu do prodeje z majetku města Cheb
111/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
36. - Zveřejnění záměru a podmínek na provedení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku – nebytové jednotky formou elektronické aukce
112/2013
Eva Horná - ČSSD
36. - Zveřejnění záměru a podmínek na provedení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku – nebytové jednotky formou elektronické aukce
112/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
36. - Zveřejnění záměru a podmínek na provedení výběrového řízení na prodej nemovitého majetku – nebytové jednotky formou elektronické aukce
112/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
37. - Prodej bytových jednotek na základě provedených výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
113/2013
Eva Horná - ČSSD
37. - Prodej bytových jednotek na základě provedených výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
113/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
37. - Prodej bytových jednotek na základě provedených výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
113/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
38. - Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2012
117/2013
Jiří Strádal - ODS
38. - Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2012
117/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
38. - Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2012
117/2013
Pavel Vanoušek - ČSSD
39. - Různé
G. Licková - Svobodní
39. - Různé
Petr Navrátil - ČSSD
39. - Různé
Jiří Strádal - ODS
39. - Různé
Helena Kobrová - KSČM
39. - Různé
Václav Jakl - Svobodní
39. - Různé
Pavel Vanoušek - ČSSD
39. - Různé
Ilja Horník - VPM
39. - Různé
Pavel Vanoušek - ČSSD
39. - Různé
Michal Pospíšil - ODS
39. - Různé
Jan Votruba - KSČM
39. - Různé
Pavel Vanoušek - ČSSD
39. - Různé
Václav Jakl - Svobodní
39. - Různé
Pavel Vanoušek - ČSSD
39. - Různé