9. zasedání ZM Cheb konané dne 25.6.2015

Video
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Petr Navrátil - ČSSD
1. - Schválení programu
136/2015
Petr Navrátil - ČSSD
2. - Volba ověřovatelů zápisu
137/2015
Radomír Honců - KSČM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
137/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
2. - Volba ověřovatelů zápisu
137/2015
Petr Navrátil - ČSSD
2. - Volba ověřovatelů zápisu
137/2015
Petr Navrátil - ČSSD
3. - Volba členů návrhové komise
138/2015
Martin Kroupa - ČSSD
3. - Volba členů návrhové komise
138/2015
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
3. - Volba členů návrhové komise
138/2015
Pavel Hojda - KSČM
3. - Volba členů návrhové komise
138/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
3. - Volba členů návrhové komise
138/2015
Petr Navrátil - ČSSD
3. - Volba členů návrhové komise
138/2015
D. Seifertová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Petr Navrátil - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Petr Navrátil - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Jan Žídek - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Petr Navrátil - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
139/2015
Petr Navrátil - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Miroslav Plevný - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Pavel Hojda - KSČM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Petr Navrátil - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Vedoucí odboru -
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Ilja Horník - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Petr Navrátil - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Vedoucí odboru -
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Miroslav Plevný - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Jan Žídek - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Václav Sýkora - Tajemník
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Miroslav Plevný - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Václav Jakl - Svobodní
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Petr Navrátil - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Václav Jakl - Svobodní
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Petr Navrátil - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Václav Jakl - Svobodní
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Tomáš Linda - ODS
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 25.06.2015
140/2015
Petr Navrátil - ČSSD
6. - Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města Chebu
171/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
6. - Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města Chebu
171/2015
Petr Navrátil - ČSSD
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Jan Žídek - VPM
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
D. Seifertová - ANO 2011
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Pavel Hojda - KSČM
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Jan Žídek - VPM
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Petr Navrátil - ČSSD
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
8. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 6
149/2015
Petr Navrátil - ČSSD
9. - Žádost o poskytnutí grantu na jednorázovou akci dle vyhlášeného grantového programu a Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 na II. pololetí roku 2015
152/2015
Antonín Jalovec - VPM
9. - Žádost o poskytnutí grantu na jednorázovou akci dle vyhlášeného grantového programu a Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 na II. pololetí roku 2015
152/2015
Petr Navrátil - ČSSD
9. - Žádost o poskytnutí grantu na jednorázovou akci dle vyhlášeného grantového programu a Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 na II. pololetí roku 2015
152/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
9. - Žádost o poskytnutí grantu na jednorázovou akci dle vyhlášeného grantového programu a Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 na II. pololetí roku 2015
152/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
10. - Další právní jednání a záležitosti - zastavení vymáhání pohledávky
174/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
11. - Schválení poskytnutí dotací z rozpočtuměsta Chebu na rok 2015 společnosti CHETES s.r.o. a uzavření smluv o jejich poskytnutí na nákup: I. vřetenové sekačky pro LBO II. elektrické rolby pro zimní stadion
177/2015
Petr Navrátil - ČSSD
12. - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Schola Ludus v roce 2014
168/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
12. - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Schola Ludus v roce 2014
168/2015
Petr Navrátil - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Miroslav Plevný - VPM
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Petr Navrátil - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Miroslav Plevný - VPM
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Petr Navrátil - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Miroslav Plevný - VPM
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Petr Navrátil - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Václav Jakl - Svobodní
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Petr Navrátil - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
13. - EMOTION AGENCY s.r.o. - žádost o dotaci z rozpočtu města
172/2015
Petr Navrátil - ČSSD
14. - Rozdělení státního finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2015 a přiznání podílu města Chebu
170/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
14. - Rozdělení státního finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2015 a přiznání podílu města Chebu
170/2015
Tomáš Linda - ODS
16. - Další právní jednání a záležitosti – úprava spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku
153/2015
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Další právní jednání a záležitosti – úprava spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku
153/2015
Radomír Honců - KSČM
16. - Další právní jednání a záležitosti – úprava spoluvlastnického podílu na nemovité věci - pozemku
153/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města – pozemky a stavba
154/2015
Radomír Honců - KSČM
17. - Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města – pozemky a stavba
154/2015
Petr Navrátil - ČSSD
18. - Další právní jednání a záležitosti – pozemky – částečná změna usnesení ZM
155/2015
Radomír Honců - KSČM
18. - Další právní jednání a záležitosti – pozemky – částečná změna usnesení ZM
155/2015
Petr Navrátil - ČSSD
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Antonín Jalovec - VPM
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Petr Navrátil - ČSSD
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Ilja Horník - VPM
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Petr Navrátil - ČSSD
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Tomáš Linda - ODS
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Petr Navrátil - ČSSD
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Radomír Honců - KSČM
19. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
156/2015
Petr Navrátil - ČSSD
20. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky
157/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
20. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky
157/2015
Petr Navrátil - ČSSD
20. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky
157/2015
Radomír Honců - KSČM
20. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky
157/2015
Petr Navrátil - ČSSD
21. - Další právní jednání a záležitosti – pozemky – částečná změna usnesení ZM
158/2015
Radomír Honců - KSČM
21. - Další právní jednání a záležitosti – pozemky – částečná změna usnesení ZM
158/2015
Petr Navrátil - ČSSD
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Miroslav Plevný - VPM
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Petr Navrátil - ČSSD
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Vedoucí odboru -
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Tomáš Linda - ODS
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Miroslav Plevný - VPM
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Radomír Honců - KSČM
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemky v Průmyslovém parku
159/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Podání fyzické osoby – žádost o vrácení kauce
160/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
23. - Podání fyzické osoby – žádost o vrácení kauce
160/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Podání fyzické osoby – žádost o vrácení kauce
160/2015
Pavel Hojda - KSČM
23. - Podání fyzické osoby – žádost o vrácení kauce
160/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Podání fyzické osoby – žádost o vrácení kauce
160/2015
Radomír Honců - KSČM
23. - Podání fyzické osoby – žádost o vrácení kauce
160/2015
Petr Navrátil - ČSSD
24. - Další právní jednání – projednání realizace prodeje zbytkových bytových jednotek vymezených v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměrů, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
161/2015
Radomír Honců - KSČM
24. - Další právní jednání – projednání realizace prodeje zbytkových bytových jednotek vymezených v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměrů, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
161/2015
Leopold Písek - ANO 2011
24. - Další právní jednání – projednání realizace prodeje zbytkových bytových jednotek vymezených v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměrů, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
161/2015
Petr Navrátil - ČSSD
25. - Další právní jednání – schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí
162/2015
Leopold Písek - ANO 2011
25. - Další právní jednání – schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí
162/2015
Petr Navrátil - ČSSD
26. - Další právní jednání a záležitosti – zřízení zástavního práva
163/2015
Leopold Písek - ANO 2011
26. - Další právní jednání a záležitosti – zřízení zástavního práva
163/2015
Petr Navrátil - ČSSD
27. - Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky
164/2015
Leopold Písek - ANO 2011
27. - Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky
164/2015
Petr Navrátil - ČSSD
28. - Úplatné nabytí nemovité věci – pozemek a stavba
165/2015
Leopold Písek - ANO 2011
28. - Úplatné nabytí nemovité věci – pozemek a stavba
165/2015
Petr Navrátil - ČSSD
29. - Bezúplatné nabytí nemovité věci – pozemku
166/2015
Leopold Písek - ANO 2011
29. - Bezúplatné nabytí nemovité věci – pozemku
166/2015
Petr Navrátil - ČSSD
30. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
167/2015
Leopold Písek - ANO 2011
30. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
167/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Michal Pospíšil - ODS
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Jan Žídek - VPM
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Vedoucí odboru -
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Jan Žídek - VPM
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Vedoucí odboru -
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Občan(ka) města -
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Antonín Jalovec - VPM
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Tomáš Linda - ODS
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Pavel Hojda - KSČM
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Miroslav Plevný - VPM
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Vedoucí odboru -
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Pavel Hojda - KSČM
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Václav Jakl - Svobodní
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Leopold Písek - ANO 2011
31. - Krajinná výstava 2016 – výletní zóna Cheb – Skalka, Komorní hůrka - vyhodnocení dotačních možností, odhad nákladů na provoz a návrh dalšího postupu
175/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Pavel Hojda - KSČM
32. - Různé
142/2015
Ilja Horník - VPM
32. - Různé
142/2015
Jan Žídek - VPM
32. - Různé
142/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Jan Žídek - VPM
32. - Různé
142/2015
Pavel Hojda - KSČM
32. - Různé
142/2015
Miroslav Plevný - VPM
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Pavel Hojda - KSČM
32. - Různé
142/2015
Václav Jakl - Svobodní
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Ilja Horník - VPM
32. - Různé
142/2015
Filip Kadlec - ANO 2011
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Miroslav Plevný - VPM
32. - Různé
142/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Antonín Jalovec - VPM
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Michal Pospíšil - ODS
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
32. - Různé
142/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
32. - Různé
142/2015
Vedoucí odboru -
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Občan(ka) města -
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Občan(ka) města -
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Občan(ka) města -
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015
Občan(ka) města -
32. - Různé
142/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Různé
142/2015