10.zasedání ZM Cheb ze dne 17.9.2015

Video
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Pavel Hojda - KSČM
2 - Volba ověřovatelů zápisu
179/2015
Radomír Honců - KSČM
3 - Volba členů návrhové komise
180/2015
Petr Navrátil - ČSSD
3 - Volba členů návrhové komise
180/2015
Radomír Honců - KSČM
3 - Volba členů návrhové komise
180/2015
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
3 - Volba členů návrhové komise
180/2015
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Petr Navrátil - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Václav Jakubík - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Petr Navrátil - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Petr Navrátil - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Eva Horná - ČSSD
4. - Zpráva starosty a místostarostů
181/2015
Petr Navrátil - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 17.09.2015
182/2015
Eva Horná - ČSSD
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu 17.09.2015
182/2015
Petr Navrátil - ČSSD
6. - Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru
218/2015
Eva Horná - ČSSD
6. - Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru
218/2015
Petr Navrátil - ČSSD
7. - Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Chebu
221/2015
Eva Horná - ČSSD
7. - Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Chebu
221/2015
Petr Navrátil - ČSSD
8. - Žádost o prominutí vyměřené částky na základě veřejnosprávní kontroly (příspěvek poskytnutý na celoroční činnost dle směrnice SPA v roce 2014)
184/2015
Mikuláš Gangur - VPM
8. - Žádost o prominutí vyměřené částky na základě veřejnosprávní kontroly (příspěvek poskytnutý na celoroční činnost dle směrnice SPA v roce 2014)
184/2015
Petr Navrátil - ČSSD
8. - Žádost o prominutí vyměřené částky na základě veřejnosprávní kontroly (příspěvek poskytnutý na celoroční činnost dle směrnice SPA v roce 2014)
184/2015
Pavel Hojda - KSČM
8. - Žádost o prominutí vyměřené částky na základě veřejnosprávní kontroly (příspěvek poskytnutý na celoroční činnost dle směrnice SPA v roce 2014)
184/2015
Eva Horná - ČSSD
8. - Žádost o prominutí vyměřené částky na základě veřejnosprávní kontroly (příspěvek poskytnutý na celoroční činnost dle směrnice SPA v roce 2014)
184/2015
Petr Navrátil - ČSSD
9. - Žádosti o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu
185/2015
Eva Horná - ČSSD
9. - Žádosti o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu
185/2015
Petr Navrátil - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 30. 6. 2015
198/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 30. 6. 2015
198/2015
Petr Navrátil - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 30. 6. 2015
198/2015
Eva Horná - ČSSD
10. - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 30. 6. 2015
198/2015
Petr Navrátil - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Ilja Horník - VPM
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Pavel Hojda - KSČM
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Petr Navrátil - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Vedoucí odboru -
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Petr Navrátil - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Miroslav Plevný - VPM
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Petr Navrátil - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Pavel Hojda - KSČM
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Miroslav Plevný - VPM
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Petr Navrátil - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Eva Horná - ČSSD
11. - Rozpočtové opatření na rok 2015 číslo 7, 8 a 9
214/2015
Petr Navrátil - ČSSD
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Pavel Vanoušek - ČSSD
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Ilja Horník - VPM
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Petr Navrátil - ČSSD
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Vedoucí odboru -
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Petr Navrátil - ČSSD
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Eva Horná - ČSSD
12. - Návrh na zastavení exekuce
219/2015
Petr Navrátil - ČSSD
13. - Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Cheb
204/2015
Eva Horná - ČSSD
13. - Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Cheb
204/2015
Petr Navrátil - ČSSD
14. - Pojmenování nové ulice K Hradišti
227/2015
Eva Horná - ČSSD
14. - Pojmenování nové ulice K Hradišti
227/2015
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Další právní jednání a záležitosti - prominutí dluhu, schválení splátkového kalendáře, zastavení vymáhání pohledávek a zrušení účetního předpisu pohledávek
220/2015
Eva Horná - ČSSD
15. - Další právní jednání a záležitosti - prominutí dluhu, schválení splátkového kalendáře, zastavení vymáhání pohledávek a zrušení účetního předpisu pohledávek
220/2015
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb žadatele Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., IČ 27006891, se sídlem Praha 10 - Hájek, Pod Oborou 88, PSČ 104 00
222/2015
Eva Horná - ČSSD
16. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb žadatele Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., IČ 27006891, se sídlem Praha 10 - Hájek, Pod Oborou 88, PSČ 104 00
222/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Pavel Hojda - KSČM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Vedoucí odboru -
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Eva Horná - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Mikuláš Gangur - VPM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Mikuláš Gangur - VPM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Pavel Hojda - KSČM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Miroslav Plevný - VPM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Vedoucí odboru -
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Pavel Hojda - KSČM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Pavel Hojda - KSČM
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Petr Navrátil - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Eva Horná - ČSSD
17. - Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku
228/2015
Petr Navrátil - ČSSD
18. - Nakládání s majetkem - informace
205/2015
Miroslav Plevný - VPM
18. - Nakládání s majetkem - informace
205/2015
Vedoucí odboru -
18. - Nakládání s majetkem - informace
205/2015
Petr Navrátil - ČSSD
18. - Nakládání s majetkem - informace
205/2015
Eva Horná - ČSSD
18. - Nakládání s majetkem - informace
205/2015
Petr Navrátil - ČSSD
19. - Žádost fyzické osoby
206/2015
Eva Horná - ČSSD
19. - Žádost fyzické osoby
206/2015
Petr Navrátil - ČSSD
20. - Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky
207/2015
Eva Horná - ČSSD
20. - Prodej nemovitých věcí z majetku města - pozemky
207/2015
Petr Navrátil - ČSSD
21. - Úplatné nabytí nemovité věci - pozemek
208/2015
Eva Horná - ČSSD
21. - Úplatné nabytí nemovité věci - pozemek
208/2015
Petr Navrátil - ČSSD
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém parku
209/2015
Eva Horná - ČSSD
22. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém parku
209/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Jan Žídek - VPM
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Jan Žídek - VPM
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Vedoucí odboru -
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Petr Navrátil - ČSSD
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Eva Horná - ČSSD
23. - Prodej nemovitých věcí z majetku města – pozemků
210/2015
Petr Navrátil - ČSSD
24. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
211/2015
Eva Horná - ČSSD
24. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
211/2015
Petr Navrátil - ČSSD
25. - Prodej bytových jednotek na základě provedených výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
212/2015
Eva Horná - ČSSD
25. - Prodej bytových jednotek na základě provedených výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí
212/2015
Petr Navrátil - ČSSD
26. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
213/2015
Eva Horná - ČSSD
26. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
213/2015
Občan(ka) města -
26. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
213/2015
Petr Navrátil - ČSSD
26. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
213/2015
Eva Horná - ČSSD
26. - Úplatné nabytí nemovité věci - stavby
213/2015
Petr Navrátil - ČSSD
27. - Prodej nemovité věci z majetku města – pozemek v Průmyslovém parku
215/2015
Eva Horná - ČSSD
27. - Prodej nemovité věci z majetku města – pozemek v Průmyslovém parku
215/2015
Petr Navrátil - ČSSD
28. - Stanovení výše kupních cen k prodeji bytových jednotek
216/2015
Eva Horná - ČSSD
28. - Stanovení výše kupních cen k prodeji bytových jednotek
216/2015
Petr Navrátil - ČSSD
29. - I. Částečná změna usnesení Zastupitelstva města Chebu - zřízení služebnosti ve prospěch města Chebu II. Zřízení služebnosti ve prospěch města Chebu
217/2015
Eva Horná - ČSSD
29. - I. Částečná změna usnesení Zastupitelstva města Chebu - zřízení služebnosti ve prospěch města Chebu II. Zřízení služebnosti ve prospěch města Chebu
217/2015
Petr Navrátil - ČSSD
30. - Jiná majetkoprávní jednání – zásady postupu při majetkoprávních jednáních města Chebu v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou nebo darováním nemovitých věcí
223/2015
Eva Horná - ČSSD
30. - Jiná majetkoprávní jednání – zásady postupu při majetkoprávních jednáních města Chebu v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou nebo darováním nemovitých věcí
223/2015
Petr Navrátil - ČSSD
31. - Nakládání s majetkem - informace
224/2015
Eva Horná - ČSSD
31. - Nakládání s majetkem - informace
224/2015
Petr Navrátil - ČSSD
32. - Vyjmutí části komunikace znehodnocené neoprávněným zásahem do investice, z dotčeného území dotovaného projektu Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648
225/2015
Eva Horná - ČSSD
32. - Vyjmutí části komunikace znehodnocené neoprávněným zásahem do investice, z dotčeného území dotovaného projektu Revitalizace komunikací vč. víceúčelových stezek, CZ.1.09/1.2.00/29.00648
225/2015
Petr Navrátil - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Michal Pospíšil - ODS
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Antonín Jalovec - VPM
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Petr Navrátil - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Michal Pospíšil - ODS
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Petr Navrátil - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Leoš Horčička - ANO 2011
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Petr Navrátil - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Michal Pospíšil - ODS
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
D. Seifertová - ANO 2011
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Petr Navrátil - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Michal Pospíšil - ODS
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Petr Navrátil - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Eva Horná - ČSSD
33. - Krajinná výstava 2016 - informace o zahájení přípravných prací, vyhodnocení dotačních možností a návrh dalšího postupu
226/2015
Petr Navrátil - ČSSD
34. - Různé
183/2015
Pavel Hojda - KSČM
34. - Různé
183/2015
Antonín Jalovec - VPM
34. - Různé
183/2015
Petr Navrátil - ČSSD
34. - Různé
183/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
34. - Různé
183/2015
Petr Navrátil - ČSSD
34. - Různé
183/2015
Karel Tyrpekl - KPCH
34. - Různé
183/2015
Petr Navrátil - ČSSD
34. - Různé
183/2015