36. zasedání ZM Cheb konané dne 26.10.2017

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Antonín Jalovec - VPM
29. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – pozemku – na základě předkupního práva
316/2017
Petr Navrátil - ČSSD
29. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – pozemku – na základě předkupního práva
316/2017
Antonín Jalovec - VPM
29. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – pozemku – na základě předkupního práva
316/2017
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
331/2017
D. Seifertová - ANO 2011
2. - Volba ověřovatelů zápisu
331/2017
Miroslav Plevný - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
331/2017
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
331/2017
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
332/2017
Miroslav Plevný - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
332/2017
Václav Jakl - Svobodní
3. - Volba členů návrhové komise
332/2017
D. Seifertová - ANO 2011
3. - Volba členů návrhové komise
332/2017
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
332/2017
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
333/2017
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
333/2017
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
333/2017
G. Licková - KPCH
4. - Zpráva starosty a místostarostů
333/2017
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
333/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
4. - Zpráva starosty a místostarostů
333/2017
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
334/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
334/2017
Antonín Jalovec - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Petr Navrátil - ČSSD
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Eva Horná - ČSSD
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Antonín Jalovec - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Miroslav Plevný - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Eva Horná - ČSSD
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Antonín Jalovec - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
G. Licková - KPCH
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Antonín Jalovec - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Petr Navrátil - ČSSD
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
G. Licková - KPCH
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Antonín Jalovec - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Leoš Horčička - ANO 2011
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Jan Žídek - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Petr Navrátil - ČSSD
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
D. Seifertová - ANO 2011
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Jan Svoboda - ODS
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Mikuláš Gangur - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Miroslav Plevný - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
D. Seifertová - ANO 2011
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Jan Svoboda - ODS
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Antonín Jalovec - VPM
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
6. - Svěření působnosti starostovi a místostarostce
329/2017
Antonín Jalovec - VPM
7. - Odvolání a jmenování člena Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města
342/2017
Jiří Černý - VPM
7. - Odvolání a jmenování člena Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města
342/2017
Antonín Jalovec - VPM
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Eva Horná - ČSSD
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Antonín Jalovec - VPM
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Jan Žídek - VPM
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Antonín Jalovec - VPM
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Jan Svoboda - ODS
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Jan Votruba - KSČM
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Jiří Černý - VPM
8. - Odstoupení člena kontrolního výboru
349/2017
Antonín Jalovec - VPM
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
Petr Navrátil - ČSSD
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
Antonín Jalovec - VPM
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
Miroslav Plevný - VPM
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
V. Hartmann - ČSSD
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
Antonín Jalovec - VPM
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
Jiří Černý - VPM
9. - Informace o postupu prací na akci Areál Lokomotiva – schválení harmonogramu
346/2017
Antonín Jalovec - VPM
10. - Návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Cheb
328/2017
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Cheb
328/2017
Antonín Jalovec - VPM
11. - Další právní jednání a záležitosti - vzdání se práva a prominutí pohledávky, zastavení vymáhání nevymahatelné pohledávky a zápočet vložených investic do rekonstrukce nebytového prostoru sloužícímu podnikání
344/2017
Filip Kadlec - ANO 2011
11. - Další právní jednání a záležitosti - vzdání se práva a prominutí pohledávky, zastavení vymáhání nevymahatelné pohledávky a zápočet vložených investic do rekonstrukce nebytového prostoru sloužícímu podnikání
344/2017
Radomír Honců - KSČM
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Antonín Jalovec - VPM
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Vedoucí odboru -
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Petr Navrátil - ČSSD
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Vedoucí odboru -
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Antonín Jalovec - VPM
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Petr Navrátil - ČSSD
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Antonín Jalovec - VPM
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Filip Kadlec - ANO 2011
12. - Revokace usnesení ZM 207/35/2017 ze dne 14.09.2017
326/2017
Antonín Jalovec - VPM
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Radomír Honců - KSČM
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Antonín Jalovec - VPM
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Petr Navrátil - ČSSD
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Antonín Jalovec - VPM
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Vedoucí odboru -
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Petr Navrátil - ČSSD
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Antonín Jalovec - VPM
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
13. - Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 10
325/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Petr Navrátil - ČSSD
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Radomír Honců - KSČM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Miroslav Plevný - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Petr Navrátil - ČSSD
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Vedoucí odboru -
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Leoš Horčička - ANO 2011
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Vedoucí odboru -
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Leoš Horčička - ANO 2011
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Vedoucí odboru -
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Martin Kroupa - ČSSD
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Ilja Horník - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Petr Navrátil - ČSSD
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Miroslav Plevný - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
V. Hartmann - ČSSD
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
14. - Střednědobý výhled rozpočtu města Chebu na roky 2018 - 2021
327/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Radomír Honců - KSČM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Miroslav Plevný - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Radomír Honců - KSČM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Občan(ka) města -
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Občan(ka) města -
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Občan(ka) města -
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Ilja Horník - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Eva Horná - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Jan Svoboda - ODS
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Miroslav Plevný - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Martin Kroupa - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
D. Seifertová - ANO 2011
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Karel Tyrpekl - KPCH
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
15. - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chebu o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány hazardní hry - bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu
348/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
G. Licková - KPCH
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Jan Svoboda - ODS
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Eva Horná - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
G. Licková - KPCH
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Ilja Horník - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Eva Horná - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Miroslav Plevný - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
G. Licková - KPCH
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Radomír Honců - KSČM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Prezentující -
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Občan(ka) města -
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Občan(ka) města -
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Jan Svoboda - ODS
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Eva Horná - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
V. Hartmann - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
G. Licková - KPCH
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Jan Votruba - KSČM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Prezentující -
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Václav Jakl - Svobodní
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Prezentující -
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Václav Jakl - Svobodní
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Martin Kroupa - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Jan Žídek - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Radomír Honců - KSČM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Miroslav Plevný - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
G. Licková - KPCH
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Jiří Černý - VPM
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Prezentující -
16. - Přesun denního stacionáře Mája do objektu Cheb, Kamenná 40
343/2017
Antonín Jalovec - VPM
17. - Směna hmotných nemovitých věcí – pozemky; zřízení služebnosti
336/2017
Jiří Černý - VPM
17. - Směna hmotných nemovitých věcí – pozemky; zřízení služebnosti
336/2017
Antonín Jalovec - VPM
18. - Prodej bytových jednotek na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
337/2017
Jiří Černý - VPM
18. - Prodej bytových jednotek na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
337/2017
Antonín Jalovec - VPM
19. - Nakládání s majetkem - informace
338/2017
Petr Navrátil - ČSSD
19. - Nakládání s majetkem - informace
338/2017
Antonín Jalovec - VPM
19. - Nakládání s majetkem - informace
338/2017
Filip Kadlec - ANO 2011
19. - Nakládání s majetkem - informace
338/2017
Antonín Jalovec - VPM
20. - Další právní jednání a záležitosti – realizace prodeje zbytkových jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
339/2017
Petr Navrátil - ČSSD
20. - Další právní jednání a záležitosti – realizace prodeje zbytkových jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
339/2017
Vedoucí odboru -
20. - Další právní jednání a záležitosti – realizace prodeje zbytkových jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
339/2017
Antonín Jalovec - VPM
20. - Další právní jednání a záležitosti – realizace prodeje zbytkových jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
339/2017
Filip Kadlec - ANO 2011
20. - Další právní jednání a záležitosti – realizace prodeje zbytkových jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru, výchozích kupních cen, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
339/2017
Antonín Jalovec - VPM
21. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
340/2017
Filip Kadlec - ANO 2011
21. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
340/2017
Antonín Jalovec - VPM
22. - Nakládání s majetkem - informace - majetkoprávní uspořádání pozemků ve vlastnictví města Cheb, v katastrálním území Skalka u Chebu, užívaných třetími osobami
341/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
22. - Nakládání s majetkem - informace - majetkoprávní uspořádání pozemků ve vlastnictví města Cheb, v katastrálním území Skalka u Chebu, užívaných třetími osobami
341/2017
Antonín Jalovec - VPM
23. - Nadace Schola Ludus - zpráva o činnosti v 1. pol. 2017 a o stavu a řešení personálního obsazení správní rady a dozorčí rady
345/2017
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
23. - Nadace Schola Ludus - zpráva o činnosti v 1. pol. 2017 a o stavu a řešení personálního obsazení správní rady a dozorčí rady
345/2017
Antonín Jalovec - VPM
23. - Nadace Schola Ludus - zpráva o činnosti v 1. pol. 2017 a o stavu a řešení personálního obsazení správní rady a dozorčí rady
345/2017
Stanislav Pimek - Svobodní
23. - Nadace Schola Ludus - zpráva o činnosti v 1. pol. 2017 a o stavu a řešení personálního obsazení správní rady a dozorčí rady
345/2017
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
335/2017
G. Licková - KPCH
24. - Různé
335/2017
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
335/2017
Petr Navrátil - ČSSD
24. - Různé
335/2017
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
335/2017
Karel Tyrpekl - KPCH
24. - Různé
335/2017
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
335/2017