Zasedání zastupitelstva města Pelhřimov 21. 2. 2018

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Ing. František Kučera (ČSSD) -
- - -
Ing. František Kučera (ČSSD) -
0. - Zahájení
Ing. František Kučera (ČSSD) -
0. - Zahájení
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. Renáta Marková (Změna pro Pelhřimov) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
1. - Návrh rozpočtu města Pelhřimova na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 a 2020
Ing. František Kučera (ČSSD) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Ing. František Kučera (ČSSD) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Ing. František Kučera (ČSSD) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Zdeněk Jaroš (TOP 09) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Ing. František Kučera (ČSSD) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Zdeněk Jaroš (TOP 09) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Zdeněk Jaroš (TOP 09) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Ing. František Kučera (ČSSD) -
2. - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Pelhřimov a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Ladislav Med (ODS) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Ing. František Kučera (ČSSD) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Ing. František Kučera (ČSSD) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Ladislav Med (ODS) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Ladislav Med (ODS) -
3. - Žádost společnosti OPTOKON Kable CO., Ltd., s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Ladislav Med (ODS) -
4. - Předkupní právo k pozemkům p.č. 2360/21 a p.č. 2360/24 v k.ú. Pelhřimov v průmyslové zóně Ke Skrýšovu
JUDr. Josef Doubek (ODS) -
4. - Předkupní právo k pozemkům p.č. 2360/21 a p.č. 2360/24 v k.ú. Pelhřimov v průmyslové zóně Ke Skrýšovu
Ing. František Kučera (ČSSD) -
4. - Předkupní právo k pozemkům p.č. 2360/21 a p.č. 2360/24 v k.ú. Pelhřimov v průmyslové zóně Ke Skrýšovu
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
4. - Předkupní právo k pozemkům p.č. 2360/21 a p.č. 2360/24 v k.ú. Pelhřimov v průmyslové zóně Ke Skrýšovu
Ing. František Kučera (ČSSD) -
4. - Předkupní právo k pozemkům p.č. 2360/21 a p.č. 2360/24 v k.ú. Pelhřimov v průmyslové zóně Ke Skrýšovu
Ladislav Med (ODS) -
4. - Předkupní právo k pozemkům p.č. 2360/21 a p.č. 2360/24 v k.ú. Pelhřimov v průmyslové zóně Ke Skrýšovu
Ladislav Med (ODS) -
5. - Prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v ulici Nádražní
Ladislav Med (ODS) -
10. - Informace o nabytém majetku do vlastnictví Města Pelhřimov v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Pelhřimova č. 20/3/17/Z
Ing. František Kučera (ČSSD) -
10. - Informace o nabytém majetku do vlastnictví Města Pelhřimov v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Pelhřimova č. 20/3/17/Z
Ladislav Med (ODS) -
11. - Záměr prodeje části pozemku p.č. 3477/1 v k.ú. Pelhřimov v ulici Hodějovická
Ing. František Kučera (ČSSD) -
11. - Záměr prodeje části pozemku p.č. 3477/1 v k.ú. Pelhřimov v ulici Hodějovická
Ladislav Med (ODS) -
11. - Záměr prodeje části pozemku p.č. 3477/1 v k.ú. Pelhřimov v ulici Hodějovická
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Pavel Míka (TOP 09) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Leopold Bambula (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Leopold Bambula (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. Miroslav Šimon (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Hynek Poul (KDU-ČSL) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ladislav Med (ODS) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. František Kučera (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. František Kučera (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. František Kučera (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. František Kučera (ČSSD) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
12. - Stavby „Bytový komplex LIVEWELL" a „Prodloužení místní komunikace Táborská, Pelhřimov"
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. František Kučera (ČSSD) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. Renáta Marková (Změna pro Pelhřimov) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. Renáta Marková (Změna pro Pelhřimov) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. František Kučera (ČSSD) -
13. - IROP, výzva č. 28 - Organizace veřejných zakázek projektu „Online veřejná správa v ORP Pelhřimov"
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
14. - Smlouva o propagaci města Pelhřimova prostřednictvím činnosti Agentury Dobrý den, s.r.o. v roce 2018
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
14. - Smlouva o propagaci města Pelhřimova prostřednictvím činnosti Agentury Dobrý den, s.r.o. v roce 2018
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
14. - Smlouva o propagaci města Pelhřimova prostřednictvím činnosti Agentury Dobrý den, s.r.o. v roce 2018
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
14. - Smlouva o propagaci města Pelhřimova prostřednictvím činnosti Agentury Dobrý den, s.r.o. v roce 2018
Ing. František Kučera (ČSSD) -
14. - Smlouva o propagaci města Pelhřimova prostřednictvím činnosti Agentury Dobrý den, s.r.o. v roce 2018
Ing. František Kučera (ČSSD) -
14. - Smlouva o propagaci města Pelhřimova prostřednictvím činnosti Agentury Dobrý den, s.r.o. v roce 2018
Ing. František Kučera (ČSSD) -
15. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Ing. František Kučera (ČSSD) -
15. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Pavel Hodáč (KSČM) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Pavel Hodáč (KSČM) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. Miroslav Šimon (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. Miroslav Šimon (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. Miroslav Šimon (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. Miroslav Šimon (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Zdeněk Jaroš (TOP 09) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Zdeněk Jaroš (TOP 09) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Leopold Bambula (ODS) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Leopold Bambula (ODS) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. Josef Koch (KDU-ČSL) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
MUDr. Pavel Míka (TOP 09) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
MUDr. Hynek Poul (KDU-ČSL) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města
Ing. František Kučera (ČSSD) -
16. - Interpelace členů zastupitelstva města