Pokračování 44. zasedání ZM Cheb konané dne 12.7.2018

Video
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
2. - Prodej souboru hmotných nemovitých věcí – jednotek, vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, schválení zveřejnění záměru a schválení výchozí kupní ceny, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
162/2018
Jan Votruba - KSČM
2. - Prodej souboru hmotných nemovitých věcí – jednotek, vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, schválení zveřejnění záměru a schválení výchozí kupní ceny, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
162/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
3. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – pozemku včetně liniových staveb komunikace a inženýrských sítí
163/2018
Jan Votruba - KSČM
3. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – pozemku včetně liniových staveb komunikace a inženýrských sítí
163/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
4. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – částí pozemků
164/2018
Jan Votruba - KSČM
4. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – částí pozemků
164/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
5. - Darování hmotné nemovité věci – pozemku
165/2018
Jan Svoboda - ODS
5. - Darování hmotné nemovité věci – pozemku
165/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
6. - Nakládání s majetkem - informace
166/2018
Jan Svoboda - ODS
6. - Nakládání s majetkem - informace
166/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
7. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
167/2018
Tomáš Linda - ODS
7. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
167/2018
Jan Svoboda - ODS
7. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
167/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
8. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
168/2018
Martin Kroupa - ČSSD
8. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
168/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
9. - Další právní jednání a záležitosti – návrh mimosoudního majetkoprávního vypořádání
169/2018
Martin Kroupa - ČSSD
9. - Další právní jednání a záležitosti – návrh mimosoudního majetkoprávního vypořádání
169/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
10. - Další právní jednání a záležitosti – částečná změna usnesení ZM
170/2018
Martin Kroupa - ČSSD
10. - Další právní jednání a záležitosti – částečná změna usnesení ZM
170/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
11. - Úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
171/2018
Jan Votruba - KSČM
11. - Úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
171/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
12. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
172/2018
Jan Votruba - KSČM
12. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
172/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
13. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém parku
173/2018
Jan Votruba - KSČM
13. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém parku
173/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
14. - Záměr na prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků, jejichž součástí jsou stavby
190/2018
Jan Svoboda - ODS
14. - Záměr na prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků, jejichž součástí jsou stavby
190/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Marie Mudrová - KPCH
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
G. Licková - KPCH
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Radomír Honců - KSČM
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
M. Šverdík - KPCH
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Petr Navrátil - ČSSD
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Jan Vrba - ANO 2011
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
G. Licková - KPCH
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Jan Svoboda - ODS
15. - Implementace PAYT systému MESOH
186/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Jan Vrba - ANO 2011
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Tomáš Linda - ODS
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Pavel Hojda - KSČM
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Marie Mudrová - KPCH
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
G. Licková - KPCH
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Jan Svoboda - ODS
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Jan Svoboda - ODS
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Antonín Jalovec - VPM
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Petr Navrátil - ČSSD
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018
Jan Svoboda - ODS
16. - Bezodpadová údržba veřejných trávníků
187/2018