3. zasedání ZM Cheb konané dne 20.12.2018

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Antonín Jalovec - VPM
1. - Složení slibu zastupitele, schválení programu
22/2018
Jan Vrba - ANO 2011
1. - Složení slibu zastupitele, schválení programu
22/2018
Antonín Jalovec - VPM
1. - Složení slibu zastupitele, schválení programu
22/2018
Miroslav Plevný - VPM
1. - Složení slibu zastupitele, schválení programu
22/2018
Antonín Jalovec - VPM
1. - Složení slibu zastupitele, schválení programu
22/2018
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
24/2018
Ilja Horník - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
24/2018
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
24/2018
Ilja Horník - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
26/2018
L. Tkaczyszyn - ČPS
3. - Volba členů návrhové komise
26/2018
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
26/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Jiří Černý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
G. Dostálová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Jiří Černý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Vedoucí odboru -
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
G. Dostálová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
G. Dostálová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Pavel Bohánek - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
28/2018
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
30/2018
Marie Mudrová - KPCH
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
30/2018
Antonín Jalovec - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Martin Čonka - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Leoš Horčička - ANO 2011
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Miroslav Plevný - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
G. Licková - H 2018
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Antonín Jalovec - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Martin Čonka - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Martin Čonka - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Martin Čonka - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Jan Vrba - ANO 2011
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Antonín Jalovec - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Miroslav Plevný - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Antonín Jalovec - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách
67/2018
Antonín Jalovec - VPM
7. - Schválení prodeje hmotné nemovité věci – stavby
36/2018
Pavel Bohánek - VPM
7. - Schválení prodeje hmotné nemovité věci – stavby
36/2018
Antonín Jalovec - VPM
8. - Další právní jednání a záležitosti – vypořádání nákladů spojených se stavbou chodníku
37/2018
Marie Mudrová - KPCH
8. - Další právní jednání a záležitosti – vypořádání nákladů spojených se stavbou chodníku
37/2018
Antonín Jalovec - VPM
9. - Další právní jednání a záležitosti – prodloužení lhůty k realizaci stavebního záměru
38/2018
Martin Čonka - VPM
9. - Další právní jednání a záležitosti – prodloužení lhůty k realizaci stavebního záměru
38/2018
Antonín Jalovec - VPM
10. - Prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku
39/2018
Pavel Bohánek - VPM
10. - Prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku
39/2018
Antonín Jalovec - VPM
11. - Nabídka prodeje hmotné nemovité věci – stavby – na základě zákonného předkupního práva
44/2018
Marie Mudrová - KPCH
11. - Nabídka prodeje hmotné nemovité věci – stavby – na základě zákonného předkupního práva
44/2018
Antonín Jalovec - VPM
12. - Návrh na schválení názvu ulice dle RÚIAN
52/2018
Martin Čonka - VPM
12. - Návrh na schválení názvu ulice dle RÚIAN
52/2018
Antonín Jalovec - VPM
13. - Určený zastupitel pro územní plánování
53/2018
Pavel Bohánek - VPM
13. - Určený zastupitel pro územní plánování
53/2018
Antonín Jalovec - VPM
14. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 13
18/2018
Jan Žídek - VPM
14. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 13
18/2018
Antonín Jalovec - VPM
14. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 13
18/2018
Marie Mudrová - KPCH
14. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 13
18/2018
Antonín Jalovec - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Jan Žídek - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Miroslav Plevný - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Antonín Jalovec - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Jan Vrba - ANO 2011
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
G. Dostálová - ANO 2011
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Miroslav Plevný - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Antonín Jalovec - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Jan Vrba - ANO 2011
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Pavel Hojda - KSČM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Jan Svoboda - ODS
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
G. Dostálová - ANO 2011
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Miroslav Plevný - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Antonín Jalovec - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Jan Svoboda - ODS
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Antonín Jalovec - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Martin Čonka - VPM
15. - Rozpočet města Chebu na rok 2019
19/2018
Antonín Jalovec - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
G. Dostálová - ANO 2011
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Pavel Hojda - KSČM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Helena Kobrová - KSČM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Antonín Jalovec - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Helena Kobrová - KSČM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Antonín Jalovec - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Vedoucí odboru -
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Hana Luňáková - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Miroslav Plevný - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
O. Špendlíček - ČPS
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
G. Dostálová - ANO 2011
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Ilja Horník - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Ladislav Hrubý - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Michal Polák - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Milan Kůtek - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Antonín Jalovec - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Pavel Bohánek - VPM
16. - Žádosti o poskytnutí dotací na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2019 a na připravované jednorázové akce ve II. pololetí roku 2019
54/2018
Antonín Jalovec - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Pavel Hojda - KSČM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
G. Licková - H 2018
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Antonín Jalovec - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Jan Vrba - ANO 2011
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Miroslav Plevný - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
G. Dostálová - ANO 2011
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Jan Svoboda - ODS
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Antonín Jalovec - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Jan Vrba - ANO 2011
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Miroslav Plevný - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Michal Polák - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Jan Vrba - ANO 2011
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Ladislav Hrubý - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Michal Polák - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Pavel Hojda - KSČM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Antonín Jalovec - VPM
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Marie Mudrová - KPCH
17. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2018
Antonín Jalovec - VPM
18. - Další právní jednání a záležitosti - poskytnutí dotací z rozpočtu města Chebu 2019 společnosti CHETES s.r.o a spolku FK HVĚZDA CHEB, z.s. a uzavření Smluv o jejich poskytnutí
55/2018
Martin Čonka - VPM
18. - Další právní jednání a záležitosti - poskytnutí dotací z rozpočtu města Chebu 2019 společnosti CHETES s.r.o a spolku FK HVĚZDA CHEB, z.s. a uzavření Smluv o jejich poskytnutí
55/2018
Antonín Jalovec - VPM
19. - Další právní jednání a záležitosti – ukončení vymáhání pohledávek a zrušení jejich účetního předpisu a žádost o prominutí části dluhu z prodlení
56/2018
Pavel Bohánek - VPM
19. - Další právní jednání a záležitosti – ukončení vymáhání pohledávek a zrušení jejich účetního předpisu a žádost o prominutí části dluhu z prodlení
56/2018
Antonín Jalovec - VPM
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Pavel Hojda - KSČM
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Jan Vrba - ANO 2011
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Antonín Jalovec - VPM
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Leoš Horčička - ANO 2011
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Jan Vrba - ANO 2011
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Antonín Jalovec - VPM
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Marie Mudrová - KPCH
20. - Další právní jednání a záležitosti: pořízení časového jízdného MHD Cheb pro vybrané kategorie obyvatel Chebu na náklady města
65/2018
Antonín Jalovec - VPM
21. - Návrh na financování aktivit zaměřených na děti a mládež z prostředků města na rok 2019
57/2018
Martin Čonka - VPM
21. - Návrh na financování aktivit zaměřených na děti a mládež z prostředků města na rok 2019
57/2018
Antonín Jalovec - VPM
22. - Podání žádosti o neinvestiční dotaci Podpora terénní práce pro rok 2019
58/2018
Pavel Bohánek - VPM
22. - Podání žádosti o neinvestiční dotaci Podpora terénní práce pro rok 2019
58/2018
Antonín Jalovec - VPM
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
O. Špendlíček - ČPS
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Jan Vrba - ANO 2011
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Vedoucí odboru -
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Jan Vrba - ANO 2011
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Vedoucí odboru -
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Miroslav Plevný - VPM
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Jan Vrba - ANO 2011
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
O. Špendlíček - ČPS
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Marie Mudrová - KPCH
23. - Diecézní charita Plzen - žádost o navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2018
64/2018
Antonín Jalovec - VPM
24. - Diecézní charita Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, církevní právnická osoba, IČO: 49774034 - žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2019
60/2018
O. Špendlíček - ČPS
24. - Diecézní charita Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, církevní právnická osoba, IČO: 49774034 - žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2019
60/2018
Martin Čonka - VPM
24. - Diecézní charita Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, církevní právnická osoba, IČO: 49774034 - žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2019
60/2018
Antonín Jalovec - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Jiří Černý - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Antonín Jalovec - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
G. Licková - H 2018
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Antonín Jalovec - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
G. Licková - H 2018
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Vedoucí odboru -
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Antonín Jalovec - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Miroslav Plevný - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Pavel Hojda - KSČM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
G. Licková - H 2018
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Antonín Jalovec - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
G. Licková - H 2018
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Jan Svoboda - ODS
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Miroslav Plevný - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Miroslav Plevný - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Antonín Jalovec - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Pavel Bohánek - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Pavel Bohánek - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Pavel Bohánek - VPM
25. - Objekt Dragounská č.p. 2272/12,Cheb - záměr na budoucí využití
61/2018
Antonín Jalovec - VPM
26. - Různé
32/2018
Marie Mudrová - KPCH
26. - Různé
32/2018
Antonín Jalovec - VPM
26. - Různé
32/2018
Helena Kobrová - KSČM
26. - Různé
32/2018
Michal Polák - VPM
26. - Různé
32/2018
Antonín Jalovec - VPM
26. - Různé
32/2018