4. zasedání ZM Cheb konané dne 24.1.2019

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Antonín Jalovec - VPM
1. - Schválení programu
24/2019
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
25/2019
Jan Svoboda - ODS
2. - Volba ověřovatelů zápisu
25/2019
Ilja Horník - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
25/2019
Helena Kobrová - KSČM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
25/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
26/2019
Ilja Horník - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
26/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
3. - Volba členů návrhové komise
26/2019
Martin Čonka - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
26/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
26/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Jiří Černý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
G. Dostálová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Michal Ouřada - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Milan Kůtek - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
27/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Pavel Hojda - KSČM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Vedoucí odboru -
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Jan Vrba - ANO 2011
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Milan Kůtek - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
28/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách - ŽIVÝ KRAJ - destinační agentura proKarlovarský kraj, z.s.
1/2019
Milan Kůtek - VPM
6. - Zastupování města v právnických osobách - ŽIVÝ KRAJ - destinační agentura proKarlovarský kraj, z.s.
1/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Projednání poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje
11/2019
Ilja Horník - VPM
7. - Projednání poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje
11/2019
Antonín Jalovec - VPM
8. - Nakládání s majetkem - informace
2/2019
Ilja Horník - VPM
8. - Nakládání s majetkem - informace
2/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Prodej hmotných nemovitých věcí – zveřejnění záměru, výchozí kupní ceny, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
3/2019
Ilja Horník - VPM
9. - Prodej hmotných nemovitých věcí – zveřejnění záměru, výchozí kupní ceny, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
3/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Vedoucí odboru -
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Vedoucí odboru -
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
10. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
4/2019
Antonín Jalovec - VPM
11. - Další právní jednání a záležitosti – předkupní právo
5/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
11. - Další právní jednání a záležitosti – předkupní právo
5/2019
Antonín Jalovec - VPM
12. - Další právní jednání a záležitosti – schválení „Zásad postupu při majetkoprávních jednáních města Chebu v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou nebo darováním hmotných nemovitých věcí“
6/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
12. - Další právní jednání a záležitosti – schválení „Zásad postupu při majetkoprávních jednáních města Chebu v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou nebo darováním hmotných nemovitých věcí“
6/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – částečná změna usnesení ZM
7/2019
Milan Kůtek - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – částečná změna usnesení ZM
7/2019
Antonín Jalovec - VPM
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Vedoucí odboru -
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Vedoucí odboru -
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Antonín Jalovec - VPM
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Milan Kůtek - VPM
14. - Záměr prodeje bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb
8/2019
Antonín Jalovec - VPM
15. - Úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků a realizovaných staveb komunikace, stavebních úprav chodníků a místa pro přecházení (ostrůvek) a dále silniční zeleně a bodů veřejného osvětlení
9/2019
Milan Kůtek - VPM
15. - Úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků a realizovaných staveb komunikace, stavebních úprav chodníků a místa pro přecházení (ostrůvek) a dále silniční zeleně a bodů veřejného osvětlení
9/2019
Antonín Jalovec - VPM
16. - Nakládání s majetkem – informace
10/2019
Ilja Horník - VPM
16. - Nakládání s majetkem – informace
10/2019
Antonín Jalovec - VPM
17. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
13/2019
Ilja Horník - VPM
17. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
13/2019
Antonín Jalovec - VPM
18. - Žádost SKP Union Cheb z.s., IČO 14707152, se sídlem Karlovarská 38/6, Hradiště,350 02 Cheb, o dotaci z rozpočtu města Chebu 2019 ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním akce Velká cena města Chebu v atletice v roce 2019
12/2019
Ilja Horník - VPM
18. - Žádost SKP Union Cheb z.s., IČO 14707152, se sídlem Karlovarská 38/6, Hradiště,350 02 Cheb, o dotaci z rozpočtu města Chebu 2019 ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s uspořádáním akce Velká cena města Chebu v atletice v roce 2019
12/2019
Antonín Jalovec - VPM
19. - Žádost FK HVĚZDA CHEB, z.s., IČO 22865110, se sídlem Šumavská 55/30, 350 02
15/2019
Michal Ouřada - VPM
19. - Žádost FK HVĚZDA CHEB, z.s., IČO 22865110, se sídlem Šumavská 55/30, 350 02
15/2019
Antonín Jalovec - VPM
19. - Žádost FK HVĚZDA CHEB, z.s., IČO 22865110, se sídlem Šumavská 55/30, 350 02
15/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
19. - Žádost FK HVĚZDA CHEB, z.s., IČO 22865110, se sídlem Šumavská 55/30, 350 02
15/2019
Antonín Jalovec - VPM
20. - Žádost Karlovarské krajské organizace ČUS, IČO 70926611, se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary, o dotaci z rozpočtu města Chebu 2019 ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním hokejového turnaje Mlá- dežnického mistrovství ČR výběrů krajů U15
16/2019
Ilja Horník - VPM
20. - Žádost Karlovarské krajské organizace ČUS, IČO 70926611, se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary, o dotaci z rozpočtu města Chebu 2019 ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním hokejového turnaje Mlá- dežnického mistrovství ČR výběrů krajů U15
16/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
20. - Žádost Karlovarské krajské organizace ČUS, IČO 70926611, se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary, o dotaci z rozpočtu města Chebu 2019 ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním hokejového turnaje Mlá- dežnického mistrovství ČR výběrů krajů U15
16/2019
Antonín Jalovec - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Jan Vrba - ANO 2011
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Jan Žídek - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Antonín Jalovec - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Miroslav Plevný - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Jan Vrba - ANO 2011
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Miroslav Plevný - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Jan Vrba - ANO 2011
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Antonín Jalovec - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 1
17/2019
Antonín Jalovec - VPM
22. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Chebu č. 13/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20/2019
Milan Kůtek - VPM
22. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Chebu, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Chebu č. 13/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20/2019
Antonín Jalovec - VPM
23. - Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chebu na rok 2019
31/2019
Jan Žídek - VPM
23. - Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chebu na rok 2019
31/2019
Milan Kůtek - VPM
23. - Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chebu na rok 2019
31/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Vedoucí odboru -
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Miroslav Plevný - VPM
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Jan Vrba - ANO 2011
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
O. Špendlíček - ČPS
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Milan Kůtek - VPM
24. - Plnění Plánu města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2018 a Plán města Chebu v oblasti protidrogové politiky na rok 2019
21/2019
Antonín Jalovec - VPM
25. - Žádost Hospice sv. Jiří, o.p.s, Cheb, Písečná 677/3 o dotaci na rok 2019
22/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
25. - Žádost Hospice sv. Jiří, o.p.s, Cheb, Písečná 677/3 o dotaci na rok 2019
22/2019
Ilja Horník - VPM
25. - Žádost Hospice sv. Jiří, o.p.s, Cheb, Písečná 677/3 o dotaci na rok 2019
22/2019
Antonín Jalovec - VPM
26. - Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, se sídlem Cheb, Pastýřská 4
23/2019
Ilja Horník - VPM
26. - Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, se sídlem Cheb, Pastýřská 4
23/2019
Antonín Jalovec - VPM
27. - Průběžná informace za rok 2018 o plnění Plánu sociálního začleňování na období let 2017 - 2020
30/2019
Ilja Horník - VPM
27. - Průběžná informace za rok 2018 o plnění Plánu sociálního začleňování na období let 2017 - 2020
30/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
Marie Mudrová - KPCH
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
Vedoucí odboru -
28. - Různé
29/2019
Michal Ouřada - VPM
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
G. Dostálová - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Jiří Černý - VPM
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
G. Dostálová - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
Pavel Hojda - KSČM
28. - Různé
29/2019
Marie Mudrová - KPCH
28. - Různé
29/2019
Helena Kobrová - KSČM
28. - Různé
29/2019
Ladislav Hrubý - VPM
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
G. Dostálová - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Miroslav Plevný - VPM
28. - Různé
29/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
28. - Různé
29/2019
Jan Vrba - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019
Michal Polák - VPM
28. - Různé
29/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Různé
29/2019