Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 1/2019

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Předsedající jednání -
1 - - Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
1 - - Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
Předsedající jednání -
1 - - Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
1 - - Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
1 - - Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
1 - - Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Plodík Milan (KSČM) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Kaňkovský Vít MUDr. (KDU-ČSL) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Vrzalová Helena Mgr. (KSČM) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Kaňkovský Vít MUDr. (KDU-ČSL) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Novotný Vladimír Ing. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
2 - - Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c. (ředitel krajského úřadu) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Plodík Milan (KSČM) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c. (ředitel krajského úřadu) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Fialová Jana Ing., MBA (ČSSD) -
3 - - Informace o činnosti KrÚ
Fialová Jana Ing., MBA (ČSSD) -
- - -
Fialová Jana Ing., MBA (ČSSD) -
4 - - Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
4 - - Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
4 - - Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
- - -
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
- - Blok bodů - (4, 5, 6, 7, 8)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (4, 5, 6, 7, 8)
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
- - Blok bodů - (4, 5, 6, 7, 8)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (4, 5, 6, 7, 8)
Fialová Jana Ing., MBA (ČSSD) -
- - Blok bodů - (4, 5, 6, 7, 8)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (4, 5, 6, 7, 8)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
9 - - Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
10 - - Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
10 - - Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
10 - - Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
11 - - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Plodík Milan (KSČM) -
11 - - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
11 - - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
11 - - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
11 - - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
12 - - Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
12 - - Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
12 - - Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
13 - - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
13 - - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - -
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - Blok bodů - (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 71)
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - -
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - Blok bodů - (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 71)
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - -
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - Blok bodů - (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 71)
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
- - -
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
22 - - Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
22 - - Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
26 - - Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
26 - - Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
26 - - Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
26 - - Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
26 - - Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Kukla Martin Ing. (ANO 2011) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Fischerová Jana Ing. CSc. (ODS) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
72 - - Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
73 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
Novotný Vladimír Ing. (ČSSD) -
73 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
73 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
42 - - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Hyliš Jan Ing. (ČSSD) -
42 - - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
42 - - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
42 - - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
42 - - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
42 - - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Hyliš Jan Ing. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
43 - - Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
44 - - Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
Fischerová Jana Ing. CSc. (ODS) -
44 - - Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
Fischerová Jana Ing. CSc. (ODS) -
- - -
Fischerová Jana Ing. CSc. (ODS) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Chloupek Rudolf PaedDr. Ing. (ČSSD) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Fischerová Jana Ing. CSc. (ODS) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
45 - - Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
46 - - Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP (P. Franěk, ZK-01-2019-46)
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
46 - - Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP (P. Franěk, ZK-01-2019-46)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
46 - - Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP (P. Franěk, ZK-01-2019-46)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
47 - - Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Vlček Lukáš Ing. (SPV) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Vrzalová Helena Mgr. (KSČM) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Čepička Ctibor Ing. Bc. (SPD SPO) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
- - Blok bodů - (48, 49)
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
- - -
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Kaňkovský Vít MUDr. (KDU-ČSL) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Jůzl Čeněk Ing. (KDU-ČSL) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Kaňkovský Vít MUDr. (KDU-ČSL) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
74 - - Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
50 - - Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
Pacal Pavel Mgr. (SPV) -
50 - - Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
Pacal Pavel Mgr. (SPV) -
- - -
Pacal Pavel Mgr. (SPV) -
51 - - Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
51 - - Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Kalina Jaromír Ing. (KDU-ČSL) -
51 - - Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
51 - - Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Pacal Pavel Mgr. (SPV) -
51 - - Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
51 - - Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
52 - - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Hyský Martin Ing. Bc. (ČSSD) -
52 - - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
52 - - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Hyský Martin Ing. Bc. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Kaňkovský Vít MUDr. (KDU-ČSL) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Houška Miroslav Ing. (KDU-ČSL) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Kaňkovský Vít MUDr. (KDU-ČSL) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c. (ředitel krajského úřadu) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Veleba Jan Ing. (SPD SPO) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Bradáč František Ing. (KDU-ČSL) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
53 - - Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrhna provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
54 - - FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
54 - - FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
-
54 - - FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
-
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
Franěk Pavel Mgr. (ANO 2011) -
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
-
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
-
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
Vrzalová Helena Mgr. (KSČM) -
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
-
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
-
- - Blok bodů - (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65)
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
66 - - Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
66 - - Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
-
66 - - Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr. (ANO 2011) -
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
67 - - Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
68 - - Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
68 - - Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
68 - - Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Vrzalová Helena Mgr. (KSČM) -
68 - - Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
68 - - Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
-
- - -
Vrzalová Helena Mgr. (KSČM) -
- - -
-
- - -
-
- - Blok bodů - (68, 69)
Vrzalová Helena Mgr. (KSČM) -
- - Blok bodů - (68, 69)
-
- - Blok bodů - (68, 69)
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - Blok bodů - (68, 69)
-
- - Blok bodů - (68, 69)
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
-
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
Benc Ota Mgr. (ODS) -
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
-
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
-
70 - - Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
-
- - -
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
- - -
-
- - -
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Zahradníček Josef (KSČM) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Hodáč Pavel (KSČM) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Fischerová Jana Ing. CSc. (ODS) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Plodík Milan (KSČM) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Hyský Martin Ing. Bc. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
-
75 - - Rozprava členů zastupitelstva
Běhounek Jiří MUDr. (ČSSD) -
75 - - Rozprava členů zastupitelstva