5. zasedání ZM Cheb konané dne 7.3.2019

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Antonín Jalovec - VPM
1. - Schválení programu
40/2019
Ilja Horník - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
41/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
2. - Volba ověřovatelů zápisu
41/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
2. - Volba ověřovatelů zápisu
41/2019
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
41/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
42/2019
Ilja Horník - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
42/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
3. - Volba členů návrhové komise
42/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
42/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Jiří Černý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Jan Vrba - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Jan Vrba - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Leoš Horčička - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Ladislav Hrubý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Ladislav Hrubý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Jan Vrba - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Občan(ka) města -
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Jan Vrba - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Michal Polák - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
43/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
44/2019
Jan Vrba - ANO 2011
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
44/2019
Jan Vrba - ANO 2011
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
44/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
44/2019
Michal Polák - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
44/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Volba místopředsedů výborů
38/2019
Michal Polák - VPM
6. - Volba místopředsedů výborů
38/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Leoš Horčička - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Helena Kobrová - KSČM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Miroslav Plevný - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Leoš Horčička - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Miroslav Plevný - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Jan Žídek - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Leoš Horčička - ANO 2011
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Michal Polák - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Miroslav Plevný - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
7. - Zařízení na energetické využití odpadů - ZEVO Cheb - ukončení prací na přípravě a realizaci výstavby
56/2019
Antonín Jalovec - VPM
8. - Zřízení osadních výborů
57/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
8. - Zřízení osadních výborů
57/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Plán práce Kontrolního výboru na rok 2019
39/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
9. - Plán práce Kontrolního výboru na rok 2019
39/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Náplň činnosti Výboru pro informatiku a PR města
59/2019
Lenka Šebová - VPM
10. - Náplň činnosti Výboru pro informatiku a PR města
59/2019
Antonín Jalovec - VPM
11. - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Cheb, z. s., IČO 64840271, se sídlem Plynárenská 77/4, 351 01 Františkovy Lázně, o dotaci ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s činností klubu v roce 2019
36/2019
Lenka Šebová - VPM
11. - Žádost Sportovního klubu stolního tenisu Cheb, z. s., IČO 64840271, se sídlem Plynárenská 77/4, 351 01 Františkovy Lázně, o dotaci ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s činností klubu v roce 2019
36/2019
Antonín Jalovec - VPM
12. - Žádost TJ Agro Cheb, z. s. o dotaci z rozpočtu města Chebu
37/2019
Jan Svoboda - ODS
12. - Žádost TJ Agro Cheb, z. s. o dotaci z rozpočtu města Chebu
37/2019
Antonín Jalovec - VPM
12. - Žádost TJ Agro Cheb, z. s. o dotaci z rozpočtu města Chebu
37/2019
Lenka Šebová - VPM
12. - Žádost TJ Agro Cheb, z. s. o dotaci z rozpočtu města Chebu
37/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - Nakládání s majetkem - informace
32/2019
Michal Polák - VPM
13. - Nakládání s majetkem - informace
32/2019
Antonín Jalovec - VPM
14. - Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
33/2019
Michal Polák - VPM
14. - Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
33/2019
Antonín Jalovec - VPM
15. - Podání fyzické osoby – žádost o snížení kupní ceny za pozemek
34/2019
Michal Polák - VPM
15. - Podání fyzické osoby – žádost o snížení kupní ceny za pozemek
34/2019
Antonín Jalovec - VPM
16. - Zveřejnění záměru prodeje hmotných nemovitých věcí, výchozí kupní ceny a podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
46/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
16. - Zveřejnění záměru prodeje hmotných nemovitých věcí, výchozí kupní ceny a podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
46/2019
Antonín Jalovec - VPM
17. - Prodej souboru hmotných nemovitých věcí – jednotek, vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, schválení zveřejnění záměru a schválení výchozí kupní ceny, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
47/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
17. - Prodej souboru hmotných nemovitých věcí – jednotek, vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, schválení zveřejnění záměru a schválení výchozí kupní ceny, podmínek a termínů konání výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
47/2019
Antonín Jalovec - VPM
18. - Nabídka úplatného nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
48/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
18. - Nabídka úplatného nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
48/2019
Antonín Jalovec - VPM
19. - Další právní jednání a záležitosti – výmaz předkupního práva
49/2019
Lenka Šebová - VPM
19. - Další právní jednání a záležitosti – výmaz předkupního práva
49/2019
Antonín Jalovec - VPM
20. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
50/2019
Lenka Šebová - VPM
20. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
50/2019
Antonín Jalovec - VPM
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Helena Kobrová - KSČM
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Miroslav Plevný - VPM
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Vedoucí odboru -
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Helena Kobrová - KSČM
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Miroslav Plevný - VPM
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Jan Svoboda - ODS
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Lenka Šebová - VPM
21. - Další právní jednání a záležitosti – schválení demolice stavby ve vlastnictví města Cheb
52/2019
Antonín Jalovec - VPM
22. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – stavby – na základě zákonného předkupního práva
53/2019
Michal Polák - VPM
22. - Nabídka úplatného nabytí hmotné nemovité věci – stavby – na základě zákonného předkupního práva
53/2019
Antonín Jalovec - VPM
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Michal Polák - VPM
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Jan Vrba - ANO 2011
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Miroslav Plevný - VPM
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Miroslav Plevný - VPM
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Vedoucí odboru -
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
G. Dostálová - ANO 2011
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Miroslav Plevný - VPM
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Michal Polák - VPM
23. - Rozpočtové opatření na rok 2018 číslo 14
58/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Michal Polák - VPM
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Miroslav Plevný - VPM
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Michal Polák - VPM
24. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 2
51/2019
Antonín Jalovec - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Marie Mudrová - KPCH
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Miroslav Plevný - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Ladislav Hrubý - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Ondřej Behina - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Antonín Jalovec - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Miroslav Plevný - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
G. Licková - H 2018
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Žídek - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Svoboda - ODS
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Antonín Jalovec - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
G. Dostálová - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Miroslav Plevný - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Jan Vrba - ANO 2011
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Antonín Jalovec - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Ilja Horník - VPM
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
25. - Zastavení pořizování Regulačního plánu Cheb, Zlatý vrch - bývalá kasárna JF
54/2019
Antonín Jalovec - VPM
26. - Pozastavení předkládání návrhů změn ÚP Cheb do orgánů města
55/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
26. - Pozastavení předkládání návrhů změn ÚP Cheb do orgánů města
55/2019
Antonín Jalovec - VPM
27. - Podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
60/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
27. - Podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu
60/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - „Vyrovnávací platba CHEVAK – Kanalizace Zemědělská“
62/2019
Antonín Jalovec - VPM
28. - Hrubé terénní úpravy a odvodnění střelnice Myslivna - smluvní pokuta x vícepráce
63/2019
Lenka Šebová - VPM
28. - Hrubé terénní úpravy a odvodnění střelnice Myslivna - smluvní pokuta x vícepráce
63/2019
Antonín Jalovec - VPM
29. - Dragounská 2272/12, Cheb - návrh na využití objektu
35/2019
Lenka Šebová - VPM
29. - Dragounská 2272/12, Cheb - návrh na využití objektu
35/2019
Antonín Jalovec - VPM
30. - Další právní jednání a záležitosti - zrušení účetních předpisů a ukončení vymáhání pohledávek a projednání splátkových kalendářů
61/2019
Lenka Šebová - VPM
30. - Další právní jednání a záležitosti - zrušení účetních předpisů a ukončení vymáhání pohledávek a projednání splátkových kalendářů
61/2019
Antonín Jalovec - VPM
31. - Různé
45/2019
Helena Kobrová - KSČM
31. - Různé
45/2019
Antonín Jalovec - VPM
31. - Různé
45/2019
G. Dostálová - ANO 2011
31. - Různé
45/2019
Vedoucí odboru -
31. - Různé
45/2019
Zdeněk Hrkal - ANO 2011
31. - Různé
45/2019
Ladislav Hrubý - VPM
31. - Různé
45/2019
Antonín Jalovec - VPM
31. - Různé
45/2019
Občan(ka) města -
31. - Různé
45/2019
Michal Polák - VPM
31. - Různé
45/2019
Antonín Jalovec - VPM
31. - Různé
45/2019
Občan(ka) města -
31. - Různé
45/2019