6. zasedání ZM Cheb konané dne 11.4.2019

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Antonín Jalovec - VPM
31. - Různé
45/2019
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
79/2019
Ilja Horník - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
79/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
2. - Volba ověřovatelů zápisu
79/2019
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
79/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
80/2019
Ilja Horník - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
80/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
3. - Volba členů návrhové komise
80/2019
Martin Čonka - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
80/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
80/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Jiří Černý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
G. Licková - H 2018
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
G. Dostálová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Pavel Hojda - KSČM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
G. Dostálová - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Jan Vrba - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Miroslav Plevný - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Ondřej Behina - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
81/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
82/2019
Ondřej Behina - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
82/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Ondřej Behina - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
G. Dostálová - ANO 2011
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Miroslav Plevný - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Jan Vrba - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Ladislav Hrubý - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Markéta Mašková - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Miroslav Plevný - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Ladislav Hrubý - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
G. Licková - H 2018
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Martin Čonka - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Michal Ouřada - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Miroslav Plevný - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Martin Čonka - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Ondřej Behina - VPM
6. - Návrh na stanovení 1) výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, rady města, předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí a 2) výše peněžitého plnění fyzickým osobám - předsedům výborů a komisí, členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
64/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
Ilja Horník - VPM
7. - Návrh plánu společných akcí v roce 2019 při realizaci a přípravě smlouvy o vzájemné spolupráci a partnerství mezi městem Nižní Tagil (Rusko) a městem Cheb (Česká republika)
65/2019
Antonín Jalovec - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Pavel Bohánek - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
G. Dostálová - ANO 2011
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Vedoucí odboru -
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Jan Vrba - ANO 2011
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Vedoucí odboru -
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Pavel Bohánek - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Pavel Hojda - KSČM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
G. Dostálová - ANO 2011
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
G. Dostálová - ANO 2011
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Miroslav Plevný - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Ilja Horník - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Ladislav Hrubý - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Helena Kobrová - KSČM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Antonín Jalovec - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Ilja Horník - VPM
8. - Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Cheb a členem zastupitelstva obce
66/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Rezignace člena dozorčí rady společnosti TEREA Cheb s.r.o. a nominace nového člena
92/2019
Ilja Horník - VPM
9. - Rezignace člena dozorčí rady společnosti TEREA Cheb s.r.o. a nominace nového člena
92/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Jan Vrba - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Miroslav Plevný - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Pavel Hojda - KSČM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Jan Vrba - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
G. Dostálová - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Ladislav Hrubý - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Pavel Hojda - KSČM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Miroslav Plevný - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Jan Vrba - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Martin Čonka - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
G. Dostálová - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Miroslav Plevný - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Ilja Horník - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Jan Vrba - ANO 2011
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Ilja Horník - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Antonín Jalovec - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Ilja Horník - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Antonín Jalovec - VPM
11. - Nová volba stávajících členů správní rady Nadačního fondu Historický Cheb
91/2019
Ilja Horník - VPM
10. - Výsledky výběrového řízení na jednatele TEREA Cheb s.r.o.
90/2019
Antonín Jalovec - VPM
11. - Nová volba stávajících členů správní rady Nadačního fondu Historický Cheb
91/2019
Ilja Horník - VPM
11. - Nová volba stávajících členů správní rady Nadačního fondu Historický Cheb
91/2019
O. Špendlíček - ČPS
11. - Nová volba stávajících členů správní rady Nadačního fondu Historický Cheb
91/2019
Antonín Jalovec - VPM
12. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
67/2019
O. Špendlíček - ČPS
12. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
67/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Vedoucí odboru -
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Jan Vrba - ANO 2011
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
G. Licková - H 2018
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Vedoucí odboru -
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Jan Vrba - ANO 2011
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Vedoucí odboru -
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Miroslav Plevný - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Vedoucí odboru -
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
O. Špendlíček - ČPS
13. - Další právní jednání a záležitosti – schválení zveřejnění lokalit vhodných k developerským projektům na realitním portálu „Chebské nemovitosti“
68/2019
Antonín Jalovec - VPM
14. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
69/2019
Ondřej Behina - VPM
14. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
69/2019
Antonín Jalovec - VPM
15. - Další právní jednání a záležitosti – podání právnické osoby
70/2019
Ondřej Behina - VPM
15. - Další právní jednání a záležitosti – podání právnické osoby
70/2019
Antonín Jalovec - VPM
16. - Úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví právnické osoby
71/2019
Ondřej Behina - VPM
16. - Úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví právnické osoby
71/2019
Antonín Jalovec - VPM
17. - I. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků II. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém
72/2019
Antonín Jalovec - VPM
17. - I. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků II. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém
72/2019
Ilja Horník - VPM
17. - I. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků II. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků v Průmyslovém
72/2019
Antonín Jalovec - VPM
18. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 3
77/2019
Jan Vrba - ANO 2011
18. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 3
77/2019
Antonín Jalovec - VPM
18. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 3
77/2019
Ilja Horník - VPM
18. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 3
77/2019
Antonín Jalovec - VPM
19. - „Vyrovnávací platba CHEVAK – Kanalizace Zemědělská“
89/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
19. - „Vyrovnávací platba CHEVAK – Kanalizace Zemědělská“
89/2019
Antonín Jalovec - VPM
19. - „Vyrovnávací platba CHEVAK – Kanalizace Zemědělská“
89/2019
Ilja Horník - VPM
19. - „Vyrovnávací platba CHEVAK – Kanalizace Zemědělská“
89/2019
O. Špendlíček - ČPS
19. - „Vyrovnávací platba CHEVAK – Kanalizace Zemědělská“
89/2019
Antonín Jalovec - VPM
20. - Schválení podání žádosti o dotaci do DF EE a schválení financování projektu Historické krovy měst Cheb a Hof - tesařská tradice napříč hranicemi
87/2019
O. Špendlíček - ČPS
20. - Schválení podání žádosti o dotaci do DF EE a schválení financování projektu Historické krovy měst Cheb a Hof - tesařská tradice napříč hranicemi
87/2019
Antonín Jalovec - VPM
21. - Schválení podání žádosti o dotaci do DF EE a schválení financování projektu Společné cyklosetkání Neualbenreuth - Cheb
88/2019
O. Špendlíček - ČPS
21. - Schválení podání žádosti o dotaci do DF EE a schválení financování projektu Společné cyklosetkání Neualbenreuth - Cheb
88/2019
Antonín Jalovec - VPM
22. - Další právní jednání a záležitosti: I. schválení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, II. schválení tarifu MHD Cheb s účinností od 01.07.2019.
85/2019
Ondřej Behina - VPM
22. - Další právní jednání a záležitosti: I. schválení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, II. schválení tarifu MHD Cheb s účinností od 01.07.2019.
85/2019
Antonín Jalovec - VPM
23. - Další právní jednání a záležitosti - zrušení účetního předpisu pohledávky a zastavení jejího vymáhání
86/2019
Ondřej Behina - VPM
23. - Další právní jednání a záležitosti - zrušení účetního předpisu pohledávky a zastavení jejího vymáhání
86/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Průběžná informace za rok 2018 o plnění Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb města Chebu 2018 - 2020
74/2019
Jan Vrba - ANO 2011
24. - Průběžná informace za rok 2018 o plnění Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb města Chebu 2018 - 2020
74/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Průběžná informace za rok 2018 o plnění Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb města Chebu 2018 - 2020
74/2019
Ondřej Behina - VPM
24. - Průběžná informace za rok 2018 o plnění Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb města Chebu 2018 - 2020
74/2019
Antonín Jalovec - VPM
25. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města OS Rokršti z.s., se sídlem Goethova 1108/26, 350 02 Cheb "Rekreačně výchovný letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin" ve výši 70.000 Kč
76/2019
Ilja Horník - VPM
25. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města OS Rokršti z.s., se sídlem Goethova 1108/26, 350 02 Cheb "Rekreačně výchovný letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin" ve výši 70.000 Kč
76/2019
Antonín Jalovec - VPM
26. - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Cheb za rok 2018
84/2019
Jan Vrba - ANO 2011
26. - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Cheb za rok 2018
84/2019
Jiří Černý - VPM
26. - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Cheb za rok 2018
84/2019
Antonín Jalovec - VPM
26. - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Cheb za rok 2018
84/2019
Ilja Horník - VPM
26. - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Cheb za rok 2018
84/2019
Markéta Mašková - VPM
27. - Různé
83/2019
G. Dostálová - ANO 2011
27. - Různé
83/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
27. - Různé
83/2019
Helena Kobrová - KSČM
27. - Různé
83/2019
G. Licková - H 2018
27. - Různé
83/2019
Jiří Černý - VPM
27. - Různé
83/2019
L. Tkaczyszyn - ČPS
27. - Různé
83/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
27. - Různé
83/2019
Markéta Mašková - VPM
27. - Různé
83/2019
Antonín Jalovec - VPM
27. - Různé
83/2019