7. zasedání ZM Cheb konané dne 16.5.2019

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Antonín Jalovec - VPM
1. - Schválení programu
93/2019
Pavel Hojda - KSČM
1. - Schválení programu
93/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
1. - Schválení programu
93/2019
Antonín Jalovec - VPM
1. - Schválení programu
93/2019
O. Špendlíček - ČPS
2. - Volba ověřovatelů zápisu
94/2019
Ilja Horník - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
94/2019
Antonín Jalovec - VPM
2. - Volba ověřovatelů zápisu
94/2019
Ilja Horník - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
95/2019
O. Špendlíček - ČPS
3. - Volba členů návrhové komise
95/2019
Antonín Jalovec - VPM
3. - Volba členů návrhové komise
95/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
96/2019
Jiří Černý - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
96/2019
Antonín Jalovec - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
96/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
4. - Zpráva starosty a místostarostů
96/2019
Ondřej Behina - VPM
4. - Zpráva starosty a místostarostů
96/2019
Antonín Jalovec - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
97/2019
Ondřej Behina - VPM
5. - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu
97/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Jiří Černý - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
G. Dostálová - ANO 2011
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Ilja Horník - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Jiří Černý - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Milan Kůtek - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Antonín Jalovec - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Ondřej Behina - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Ondřej Behina - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Ondřej Behina - VPM
6. - Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie (§ 3 odst. 2, zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii) - materiál bude rozeslán po VŘ
112/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Martin Čonka - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Ladislav Hrubý - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Žídek - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Ladislav Hrubý - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
G. Dostálová - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Ladislav Hrubý - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
G. Dostálová - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Žídek - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Občan(ka) města -
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Občan(ka) města -
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Ilja Horník - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Pavel Hojda - KSČM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Ladislav Hrubý - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
G. Dostálová - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Občan(ka) města -
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
G. Dostálová - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Vrba - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Jan Žídek - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
7. - Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s., návrh na změnu člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s.
115/2019
Antonín Jalovec - VPM
8. - Aktualizace Pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům ZM Cheb
102/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
8. - Aktualizace Pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům ZM Cheb
102/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
G. Dostálová - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Markéta Mašková - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Jan Vrba - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Michal Ouřada - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Jan Vrba - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
G. Dostálová - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Filip Kadlec - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Michal Ouřada - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Milan Kůtek - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
G. Dostálová - ANO 2011
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Antonín Jalovec - VPM
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
9. - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Cheb - Filip Štěřík
114/2019
Markéta Mašková - VPM
10. - Nakládání s majetkem - informace
104/2019
Antonín Jalovec - VPM
11. - Podání fyzické osoby – návrh na úpravu kupní ceny za pozemek
105/2019
Markéta Mašková - VPM
11. - Podání fyzické osoby – návrh na úpravu kupní ceny za pozemek
105/2019
Antonín Jalovec - VPM
12. - Prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemek na území SRN v katastrálním území Neualbenreuth, okres Tirschenreuth
106/2019
Markéta Mašková - VPM
12. - Prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemek na území SRN v katastrálním území Neualbenreuth, okres Tirschenreuth
106/2019
Antonín Jalovec - VPM
13. - I. Darování hmotných nemovitých věcí – pozemků II. Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
107/2019
Ondřej Behina - VPM
13. - I. Darování hmotných nemovitých věcí – pozemků II. Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí – pozemků
107/2019
Antonín Jalovec - VPM
14. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
108/2019
Ondřej Behina - VPM
14. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města – pozemků
108/2019
Antonín Jalovec - VPM
15. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
109/2019
Ondřej Behina - VPM
15. - Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky
109/2019
Antonín Jalovec - VPM
16. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
110/2019
Markéta Mašková - VPM
16. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
110/2019
Antonín Jalovec - VPM
16. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
110/2019
Antonín Jalovec - VPM
17. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
111/2019
Markéta Mašková - VPM
17. - Prodej hmotných nemovitých věcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce
111/2019
Antonín Jalovec - VPM
18. - Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2018 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2018 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, mezinárodním institucím, státním fondům, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb, k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města (SPA), k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města mimo SPA a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2019 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2018
99/2019
Jan Žídek - VPM
18. - Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2018 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2018 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, mezinárodním institucím, státním fondům, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb, k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města (SPA), k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města mimo SPA a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2019 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2018
99/2019
Antonín Jalovec - VPM
18. - Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2018 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2018 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, mezinárodním institucím, státním fondům, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb, k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města (SPA), k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města mimo SPA a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2019 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2018
99/2019
Markéta Mašková - VPM
18. - Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2018 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2018 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, mezinárodním institucím, státním fondům, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb, k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města (SPA), k příjemcům finanční podpory z rozpočtu města mimo SPA a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2019 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2018
99/2019
Antonín Jalovec - VPM
19. - Schválení účetní závěrky města Chebu za rok 2018
100/2019
Jan Žídek - VPM
19. - Schválení účetní závěrky města Chebu za rok 2018
100/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
19. - Schválení účetní závěrky města Chebu za rok 2018
100/2019
Antonín Jalovec - VPM
20. - Návrh na prominutí pohledávky
101/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
20. - Návrh na prominutí pohledávky
101/2019
Antonín Jalovec - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 4
113/2019
Jan Žídek - VPM
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 4
113/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
21. - Rozpočtové opatření na rok 2019 číslo 4
113/2019
Antonín Jalovec - VPM
22. - Další právní jednání a záležitosti – ukončení vymáhání pohledávek a zrušení jejich účetního předpisu, žádost o prominutí části dluhu z prodlení a schválení splátkového kalendáře
103/2019
Ondřej Behina - VPM
22. - Další právní jednání a záležitosti – ukončení vymáhání pohledávek a zrušení jejich účetního předpisu, žádost o prominutí části dluhu z prodlení a schválení splátkového kalendáře
103/2019
Antonín Jalovec - VPM
23. - Pověření členů ZM k provádění svatebních obřadů
Jan Svoboda - ODS
23. - Pověření členů ZM k provádění svatebních obřadů
Antonín Jalovec - VPM
23. - Pověření členů ZM k provádění svatebních obřadů
Ondřej Behina - VPM
23. - Pověření členů ZM k provádění svatebních obřadů
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
98/2019
Pavel Hojda - KSČM
24. - Různé
98/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
98/2019
Helena Kobrová - KSČM
24. - Různé
98/2019
Karel Tyrpekl - KPCH
24. - Různé
98/2019
Jiří Černý - VPM
24. - Různé
98/2019
Pavel Hojda - KSČM
24. - Různé
98/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
98/2019
Jan Svoboda - ODS
24. - Různé
98/2019
Antonín Jalovec - VPM
24. - Různé
98/2019