Zasedání zastupitelstva města Jihlavy 24. 9. 2019 první část

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
Ing. Jiří Pokorný (ANO 2011) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
1. - Zahájení
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
1. - Zahájení
Ing. Miloslav Neckář (ANO 2011) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
Ing. Jiří Pokorný (ANO 2011) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
Ing. Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek (ČSSD) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
1. - Zahájení
Ing. Jiří Pokorný (ANO 2011) -
1. - Zahájení
Mgr. Josef Kodet (KDU-ČSL) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
1. - Zahájení
Ing. arch. David Beke (ODS) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek (ČSSD) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
MUDr. Zdeněk Faltus (ANO 2011) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek (ČSSD) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1. - Zahájení
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - Seminář ZM
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - Seminář ZM
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
MUDr. Zdeněk Faltus (ANO 2011) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Ing. Ladislav Vejmělek (KSČM) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Daniel Mayer, MBA (ANO 2011) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Daniel Mayer, MBA (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Daniel Mayer, MBA (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. arch. David Beke (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Jaroslav Vymazal (ODS) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Mgr. Josef Kodet (KDU-ČSL) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
JUDr. Petr Paul (SPD) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
JUDr. Petr Paul (SPD) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
Daniel Mayer, MBA (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Ing. Evžen Zámek -
- - -
JUDr. Petr Paul (SPD) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Jiří Pokorný (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Jiří Pokorný (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
- - -
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
- - -
Daniel Mayer, MBA (ANO 2011) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
- - -
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.6. - Informace o aktuální situaci v obchodní společnosti JVAK a.s.
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
Mgr. Petr Laštovička (ODS) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
Ing.arch. Martin Laštovička (KDU-ČSL) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
Ing. Miroslav Tomanec, MBA (Fórum Jihlava) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
Radek Popelka, MBA (ANO 2011) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření
MgA. Karolína Koubová (Fórum Jihlava) -
1.7. - Návrh na neschválení uzavření smíru se společností Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. a neprovedení rozpočtového opatření