Zasedání zastupitelstva města Pelhřimov 25. 9. 2019

Video
Komunikace
Chat
Email
Poznámkový blok
Doprovodné materiály
Med Ladislav,ODS -
00. - Zahájení
Med Ladislav,ODS -
00. - Zahájení
Med Ladislav,ODS -
00. - Zahájení
Bambula Leopold,ODS -
00. - Zahájení
Med Ladislav,ODS -
00. - Zahájení
Med Ladislav,ODS -
00. - Zahájení
Med Ladislav,ODS -
1. - Návrh na provedení rozpočtových změn na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
1. - Návrh na provedení rozpočtových změn na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
1. - Návrh na provedení rozpočtových změn na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Hájek Pavel,Změna -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Kovanda Bohumil Mgr.,ČSSD -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
2. - Návrh na provedení rozpočtové změny na rok 2019
Med Ladislav,ODS -
3. - Bezúplatný převod movitého majetku p.o. ZŠ Osvobození a ŠJ Pelhřimov
Med Ladislav,ODS -
3. - Bezúplatný převod movitého majetku p.o. ZŠ Osvobození a ŠJ Pelhřimov
Med Ladislav,ODS -
4. - Odměna předsedům a členům výborů Zastupitelstva města
Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.,ANO 2011 -
4. - Odměna předsedům a členům výborů Zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
4. - Odměna předsedům a členům výborů Zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Hájek Pavel,Změna -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Med Ladislav,ODS -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Hájek Pavel,Změna -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Med Ladislav,ODS -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Hájek Pavel,Změna -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Med Ladislav,ODS -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Med Ladislav,ODS -
5. - Provozování vodovodů a kanalizací
Med Ladislav,ODS -
6. - Přidělení bytu 1 2 v čp. 969 ul. Vnitřní v zájmu města pro Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.
Kovanda Bohumil Mgr.,ČSSD -
6. - Přidělení bytu 1 2 v čp. 969 ul. Vnitřní v zájmu města pro Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.
Med Ladislav,ODS -
6. - Přidělení bytu 1 2 v čp. 969 ul. Vnitřní v zájmu města pro Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.
Med Ladislav,ODS -
7. - Zpráva o uplatňování Územního plánu Pelhřimov a Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 1
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
7. - Zpráva o uplatňování Územního plánu Pelhřimov a Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 1
Med Ladislav,ODS -
7. - Zpráva o uplatňování Územního plánu Pelhřimov a Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 1
Med Ladislav,ODS -
8. - Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 2 (dílčí změny)
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
8. - Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 2 (dílčí změny)
Med Ladislav,ODS -
8. - Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 2 (dílčí změny)
Med Ladislav,ODS -
8. - Obsah Změny č. 3 UP Pelhřimov - část 2 (dílčí změny)
Med Ladislav,ODS -
9. - Žádost společnosti CONTEG Pelhřimovské zahrady s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
9. - Žádost společnosti CONTEG Pelhřimovské zahrady s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Med Ladislav,ODS -
9. - Žádost společnosti CONTEG Pelhřimovské zahrady s.r.o. o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva
Med Ladislav,ODS -
10. - Vypořádání pozemků v k.ú. Pelhřimov v ulici Myslotínská v prostoru okružní křižovatky 1/34 mezi Městem Pelhřimov a Krajem Vysočina
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
10. - Vypořádání pozemků v k.ú. Pelhřimov v ulici Myslotínská v prostoru okružní křižovatky 1/34 mezi Městem Pelhřimov a Krajem Vysočina
Med Ladislav,ODS -
10. - Vypořádání pozemků v k.ú. Pelhřimov v ulici Myslotínská v prostoru okružní křižovatky 1/34 mezi Městem Pelhřimov a Krajem Vysočina
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
10. - Vypořádání pozemků v k.ú. Pelhřimov v ulici Myslotínská v prostoru okružní křižovatky 1/34 mezi Městem Pelhřimov a Krajem Vysočina
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Med Ladislav,ODS -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Hodáč Pavel,KSČM -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Med Ladislav,ODS -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Med Ladislav,ODS -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
11. - Prodej pozemku p.č. 2013/156 v k.ú. Pelhřimov v ulici Smetanova
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Med Ladislav,ODS -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Hájek Pavel,Změna -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Med Ladislav,ODS -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Med Ladislav,ODS -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Hájek Pavel,Změna -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Med Ladislav,ODS -
12. - Koupě pozemku p.č. 1568/1 v k.ú. Pelhřimov do vlastnictví Města Pelhřimov
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
13. - Nabídka Městu Pelhřimov na darování podílů na pozemcích v k.ú. Strměchy
Med Ladislav,ODS -
13. - Nabídka Městu Pelhřimov na darování podílů na pozemcích v k.ú. Strměchy
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
14. - Nabídka Městu Pelhřimov na koupi nemovitých věcí v k.ú. Vlásenice u Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
14. - Nabídka Městu Pelhřimov na koupi nemovitých věcí v k.ú. Vlásenice u Pelhřimova
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
15. - Záměr prodeje části pozemku p. č. 2346/1 v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní dvůr
Med Ladislav,ODS -
15. - Záměr prodeje části pozemku p. č. 2346/1 v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní dvůr
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
16. - Záměr prodeje pozemku p.č. 193 v k.ú. Jelcovy Lhotky
Med Ladislav,ODS -
16. - Záměr prodeje pozemku p.č. 193 v k.ú. Jelcovy Lhotky
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
16. - Záměr prodeje pozemku p.č. 193 v k.ú. Jelcovy Lhotky
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Hájek Pavel,Změna -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Hájek Pavel,Změna -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
17. - Záměr prodeje pozemku p.č. 760 v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
18. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021 a Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019-2020
Med Ladislav,ODS -
18. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021 a Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019-2020
Hájek Pavel,Změna -
18. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021 a Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019-2020
Med Ladislav,ODS -
18. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021 a Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019-2020
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
18. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021 a Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019-2020
Med Ladislav,ODS -
18. - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Pelhřimov pro období 2019 - 2021 a Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov pro období 2019-2020
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
19. - Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova ( z finanční rezervy) - FK Pelhřimov, z.s.
Med Ladislav,ODS -
19. - Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova ( z finanční rezervy) - FK Pelhřimov, z.s.
Med Ladislav,ODS -
19. - Žádost o poskytnutí dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Pelhřimova ( z finanční rezervy) - FK Pelhřimov, z.s.
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Marková Renáta Ing.,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Marková Renáta Ing.,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Hájek Pavel,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Kratochvíl Karel Mgr.,KDU-ČSL -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Hájek Pavel,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Hájek Pavel,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Poul Hynek MUDr.,KDU-ČSL -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Plášil Václav Ing.,TOP 09 -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Hájek Pavel,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Poul Hynek MUDr.,KDU-ČSL -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Hájek Pavel,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Hájek Pavel,Změna -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
20. - Pracovní skupina pro posouzení výstupů analýzy TSmPe
Med Ladislav,ODS -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Hájek Pavel,Změna -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Hodáč Pavel,KSČM -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
21. - Zpráva o činnosti Rady města Pelhřimova
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Hájek Pavel,Změna -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Hájek Pavel,Změna -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Hájek Pavel,Změna -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Hájek Pavel,Změna -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Hodáč Pavel,KSČM -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Hodáč Pavel,KSČM -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Kovanda Bohumil Mgr.,ČSSD -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Kovanda Bohumil Mgr.,ČSSD -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Kovanda Bohumil Mgr.,ČSSD -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Kovanda Bohumil Mgr.,ČSSD -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Marková Renáta Ing.,Změna -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
22. - Interpelace členů zastupitelstva města
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Jaroš Zdeněk,TOP 09 -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Poul Hynek MUDr.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Poul Hynek MUDr.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Koch Josef Ing.,KDU-ČSL -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Bambula Leopold,ODS -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse
Hájek Pavel,Změna -
23. - Diskuse
Med Ladislav,ODS -
23. - Diskuse